Zápis do I. tříd pro školní rok 2021/2022

 

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace proběhne v souladu s právními předpisy. Avšak vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu, bude upuštěno od některých tradičních postupů:

 

I. Zápis bude organizován distančním způsobem bez přítomnosti dětí

Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, bohužel i letos z proti epidemiologických důvodů proběhne zápis administrativně „na dálku“.   

Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté žáky a jejich rodiče společné setkání, které bude zaměřeno na seznámení se školním prostředím a s třídní paní učitelkou.

 

II. Zápis neproběhne v jeden den, ale dojde k prodloužení doby zápisu na několik dní 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání se uskuteční v termínu
od 12. dubna do 30. dubna 2021
.

 

III. Zápis (přijetí k povinné školní docházce, odklad povinné školní docházky) proběhne dle správního řádu na základě podání žádosti zákonného zástupce žáka (rodič).

 

Způsob podání žádosti k plnění povinné školní docházky  ZDE

Způsob podání žádosti o odklad povinné školní docházky  ZDE

 

Mgr. Aleš Trpišovský

ředitel

V Chrastavě 30.3.2021