Aktualizované informace k přijímacímu řízení 2020/2021

 

Informace z MŠMT:

 

Přijímací zkoušky- termíny:

 

Čtyřleté obory:   1.termín 3.5.2021   náhradní termín: 2.6.

 

                                2.termín 4.5.2021   náhradní termín: 3.6.

 

Osmiletá gymnázia:    1.termín 5.5. 2021   

 

                                         2.termín 6.5.2021     

 

Prodloužený čas:     Český jazyk o 10 minut na 70 minut
 

                                      Matematika o 15 minut na 85 minut

 

Výsledky přijímacího řízení:

 

Ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19.5.2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14.června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem. Platí pro všechny obory středního vzdělávání (maturitní i nematuritní).

 

Školní přijímací zkouška:

 

Ředitel SŠ stanoví nové termíny, případné změny konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9.dubna 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.

 

Zápisový lístek:

 

Uplatňujete nejdříve po 19.květnu, tedy po zveřejnění výsledků. Neztratit!!!

Na uplatnění zápisového lístku máte 10 pracovních dní.

 

              Prezentace k přijímacímu řízení 2020/2021