Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů zveřejněné na základě vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby:

 

a)      Adresa:

Základní škola Chrastava,

náměstí 1. máje 228,

okres Liberec – příspěvková organizace

463 31  Chrastava

 

b)      Úřední hodiny podatelny:

            pondělí – pátek   8.00 – 15.30 hod.

           

c)      Elektronická adresa:

            zschrastava@volny.cz

 

d)      Identifikátor datové schránky:

idqmkd8      

 

e)      Další možnosti elektronické komunikace:

nejsou

 

f)       Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých ZŠ přijímá dokumenty v digitální podobě:

            formát TXT (prostý text – kódování WIN1250)
            formáty HTM, HTML (hypertextový formát – kódování WIN1250)
            formát RTF
            formát DOC (soubory ve formátu Microsoft Word 97-2003)
            formát PDF (Acrobat Portable Document Format)
            formát XLS (soubory ve formátu Microsoft Excel 97-2003)
            formáty JPG, JPEG, TIF, GIF (grafické formáty)                  

            formát fo/zfo (602XML Filler dokument

 

g)  Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých ZŠ přijímá dokumenty v digitální podobě:

            CD, DVD, USB flash disk

 

h)   Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu, který je způsobilý přivodit škodu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, ZŠ dokument nezpracovává.

 

i)        Důsledky v doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě:

Je-li na podatelnu ZŠ doručen dokument v analogové nebo digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu. Nepodaří-li se tato vada  odstranit nebo není znám odesílatel a jeho kontaktní údaje, podatelna školy dokument nezpracovává.