DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY

(na této stránce si vyberte učební materiál a pomocí jeho čísla si ho stáhněte na následujícím odkazu)   >>>  dostupné na dropboxu  ZDE  <<<

č. předmět název materiálu ročník formát
0101 Informatika   Malování - tvorba geometrických útvarů 5. PPT
0102 Informatika   Malování - přesouvání objektů 5. PPT
0103 Informatika   Malování - kopírování objektů 5. PPT
0104 Informatika   Malování – vkládání obrázků 5. PPT
0105 Informatika   Malování – tvorba grafity 5. PPT
0106 Informatika   Malování – opakovací test 5. DOC
0107 Informatika   Zoner gif animator 5. PPT
0108 Informatika   Obrázek GIF 5. PPT
0109 Informatika   Textové editory, procesory 5. PPT
0110 Informatika   Formátování textu v MS Word 5. PPT
0111 Informatika   Test – MS Word 5. DOC
0112 Informatika   Nabídka vložení v MS Word 5. PPT
0113 Informatika   Základy práce s internetem 5. PPT
0114 Informatika   Vyhledávání na internetu 5. PPT
0115 Informatika   Základy s MS PowerPoint 5. PPT
0116 Informatika   Základní pojmy v informatice 1 5. PPT
0117 Informatika   Základní pojmy v informatice 2 5. PPT
0118 Informatika   Základní nastavení Windows 5. PPT
0119 Informatika   Správa složek, zástupců a souborů 5. PPT
0120 Informatika   Organizace ukládání souborů a dokumentů 5. PPT
0201 Informatika   Microsoft Word – formátování textu I. 6. DOC
0202 Informatika   Microsoft Word – formátování textu II. 6. DOC
0203 Informatika   Microsoft Word – použití WordArtu 6. DOC
0204 Informatika   Microsoft Word - obrázky 6. DOC
0205 Informatika   Microsoft Word – barva a ohraničení stránky 6. DOC
0206 Informatika   Microsoft Word – opakování I. 6. DOC
0207 Informatika   Microsoft Word – tabulka rozvrhu hodin 6. DOC
0208 Informatika   Microsoft Word – křížovka 6. DOC
0209 Informatika   Microsoft Word – strukturovaný životopis 6. DOC
0210 Informatika   Microsoft Word – opakování II. 6. DOC
0211 Informatika   Seznámení s programem Microsoft Excel 6. PPT
0212 Informatika   MS Excel - tabulka třídy 6. XLS
0213 Informatika   MS Excel - tabulka nákupu 6. XLS
0214 Informatika   MS Excel - práce s listy, uspořádání dat 6. XLS
0215 Informatika   MS Excel - křížovka 6. XLS
0216 Informatika   MS Excel - Tvorba tabulky + spojnicového grafu 6. XLS
0217 Informatika   MS Excel - Tvorba tabulky + sloupcového grafu 6. XLS
0218 Informatika   MS Excel - Tvorba tabulky + výsečového grafu 6. XLS
0219 Informatika   MS Excel - podmíněné formátování v tabulce 6. XLS
0220 Informatika   MS Excel - závěrečné opakování 6. XLS
0301 Informatika   Microsoft Word - tabulátory 7. DOC
0302 Informatika   Word – editace textu – ilustrace - obrazce 7. DOC
0303 Informatika   Word - Tvorba obrázku 7. DOC
0304 Informatika   Word – zlomky pomocí editoru rovnic 7. DOC
0305 Informatika   Word - diplom 7. RAR
0306 Informatika   Word – tabulka I. 7. RAR
0307 Informatika   Word – Schéma - formátování písma a odstavce 7. RAR
0308 Informatika   Word – Hromadná korespondence 7. DOC
0309 Informatika   Excel – přehled klasifikace 7. RAR
0310 Informatika   Excel – zjednodušený daňový doklad 7. RAR
0311 Informatika   EXCEL – tvorba jednoduchého sloupcového grafu 7. DOC
0312 Informatika   Excel – spojnicový graf, podmíněné formátování 7. DOC
0313 Informatika   EXCEL – výsečový graf a jeho úprava 7. RAR
0314 Informatika   Excel – graf složení potravin 7. RAR
0315 Informatika   PowerPoint – prezentace páky a kladky 7. RAR
0316 Informatika   PowerPoint – tvorba a úprava snímků 7. RAR
0317 Informatika   PowerPoint – jednoduchá animace 7. RAR
0318 Informatika   PowerPoint – Skrývačka s využitím animace 7. RAR
0319 Informatika   Power Point – Kvíz 7. RAR
0320 Informatika   Power Point – Prezentace se zvukem 7. RAR
0401 Informatika   Inkscape - výplně a stínování 8.-9. DOC
0402 Informatika   SketchUp - tvary 8.-9. PPT
0403 Informatika   Inkscape – tvarování (Bézierovy křivky) 8.-9. PPT
0404 Informatika   3D domy na mapě 8.-9. PPT
0405 Informatika   Komponenty – tvorba, použití 8.-9. PPT
0406 Informatika   Použití HTML jazyka 8.-9. PPT
0407 Informatika   SketchUp – práce s komponentou 8.-9. PPT
0408 Informatika   HTML – tvorba odkazů, obrázky 8.-9. PPT
0409 Informatika   HTML – tvorba tabulek 8.-9. DOC
0410 Informatika   NVU - tvorba tabulky 8.-9. DOC
0411 Informatika   NVU - tvorba strukturovaného webu 8.-9. DOC
0412 Informatika   Tvorba webové fotogalerie 8.-9. DOC
0413 Informatika   Úprava zvukového souboru 8.-9. DOC
0414 Informatika   Prezentace webu 8.-9. DOC
0415 Informatika   PowerPoint – vkládání zvuku 8.-9. DOC
0416 Informatika   PowerPoint – odkazování v dokumentu 8.-9. DOC
0417 Informatika   Hardware 8.-9. DOC
0418 Informatika   Calisto - fotokoláž 8.-9. DOC
0419 Informatika   Callisto - rámeček 8.-9. DOC
0420 Informatika   Callisto – prolínání fotek 8.-9. DOC
0501 Český jazyk   Příbuzná slova 5. DOC
0502 Český jazyk   Slovotvorný rozbor 5. DOC
0503 Český jazyk   Pravopis podstatných jmen 5. DOC
0504 Český jazyk   Větný rozbor 5. DOC
0505 Český jazyk   Slovní druhy 5. DOC
0506 Český jazyk   Podstatná jména 5. DOC
0507 Český jazyk   Přídavná jména 5. DOC
0508 Český jazyk   Přídavná jména tvrdá 5. DOC
0509 Český jazyk   Přídavná jména tvrdá a měkká 5. DOC
0510 Český jazyk   Přídavná jména přivlastňovací 5. DOC
0511 Český jazyk   Přídavná jména - opakování 5. DOC
0512 Český jazyk   Slovesa 5. DOC
0513 Český jazyk   Shoda přísudku s podmětem 5. DOC
0514 Český jazyk   Slovesný způsob 5. DOC
0515 Český jazyk   Zájmena 5. DOC
0516 Český jazyk   Písemná práce – 5.r., III. čtvrtletí 5. DOC
0517 Český jazyk   Číslovky 5. DOC
0518 Český jazyk   Zájmena a číslovky 5. DOC
0519 Český jazyk   Písemná práce – 5.r., II. pololetí 5. DOC
0520 Český jazyk   Věta jednoduchá a souvětí 5. DOC
0601 Český jazyk   Abeceda 3. DOC
0602 Český jazyk   Tvrdé a měkké souhlásky 3. DOC
0603 Český jazyk   Párové souhlásky 3. DOC
0604 Český jazyk   Význam slov 3. DOC
0605 Český jazyk   Opakování – I. čtvrtletí 3. DOC
0606 Český jazyk   Vyjmenovaná slova po B 3. DOC
0607 Český jazyk   Pravopis vyjmenovaných slov po B 3. DOC
0608 Český jazyk   Vyjmenovaná a příbuzná slova po B 3. DOC
0609 Český jazyk   Vyjmenovaná a příbuzná slova po L 3. DOC
0610 Český jazyk   Pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov po L 3. DOC
0611 Český jazyk   Vyjmenovaná a příbuzná slova po B a L 3. DOC
0612 Český jazyk   Opakování – I. pololetí 3. DOC
0613 Český jazyk   Vyjmenovaná a příbuzná slova po M 3. DOC
0614 Český jazyk   Procvičování pravopisu po B, L a M 3. DOC
0615 Český jazyk   Vyjmenovaná a příbuzná slova po P 3. DOC
0616 Český jazyk   Procvičování pravopisu po P 3. DOC
0617 Český jazyk   Procvičování vyjmenovaných slov po S 3. DOC
0618 Český jazyk   Procvičování pravopisu po V 3. DOC
0619 Český jazyk   Procvičování vyjmenovaných slov 3. DOC
0620 Český jazyk   Opakování vyjmenovaných slov 3. DOC
0701 Matematika   Pamětné násobení a dělení 5. DOC
0702 Matematika   Opakování učiva 4. ročníku 5. DOC
0703 Matematika   Římská čísla 5. DOC
0704 Matematika   Římské číslice 5. DOC
0705 Matematika   Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem 5. DOC
0706 Matematika   Dělení jednociferným dělitelem 5. DOC
0707 Matematika   Dělení dvojciferným dělitelem 5. DOC
0708 Matematika   Jednotky délky, času, hmotnosti a objemu 5. DOC
0709 Matematika   Převody jednotek délky, času, hmotnosti a objemu 5. DOC
0710 Matematika   Písemná práce, 5. r., II. pololetí 5. DOC
0711 Matematika   Pamětné sčítání a odčítání do 100 3. DOC
0712 Matematika   Malá násobilka 2, 3, 4 3. DOC
0713 Matematika   Opakování – I. čtvrtletí 3. DOC
0714 Matematika   Malá násobilka 5, 6 3. DOC
0715 Matematika   Malá násobilka 3. DOC
0716 Matematika   Malá násobilka 7, 8 3. DOC
0717 Matematika   Malá násobilka 9 3. DOC
0718 Matematika   Opakování – I. pololetí 3. DOC
0719 Matematika   Sčítání a odčítání dvojciferných čísel 3. DOC
0720 Matematika   Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 3. DOC
0801 Vlastivěda   Povrch české republiky 4. DOC
0802 Vlastivěda   Naše Hory 4. DOC
0803 Vlastivěda   Řeky České republiky 4. DOC
0804 Vlastivěda   Části řeky 4. DOC
0805 Vlastivěda   Máchovo jezero 4. DOC
0806 Vlastivěda   Portfolio V pohorách putujeme po horách 4. DOC
0807 Vlastivěda   Vznik měst 4. DOC
0808 Vlastivěda   Města České republiky 4. DOC
0809 Vlastivěda   Poznej naše města 4. RAR
0810 Vlastivěda   Praha 4. PPT
0811 Vlastivěda   Památná místa České republiky 4. RAR
0812 Vlastivěda   Nerostné bohatství a průmysl České republiky 4. DOC
0813 Vlastivěda   Česká republika - prověrka 4. DOC
0814 Vlastivěda   Člověk a životní prostředí 4. DOC
0815 Vlastivěda   Region Liberec, okres Liberec 4. DOC
0816 Vlastivěda   Zajímavosti okresu Liberec 4. PPT
0817 Vlastivěda   Moje město Chrastava 4. DOC
0818 Vlastivěda   Staré pověsti české 4. DOC
0819 Vlastivěda   Historický kvíz 4. DOC
0820 Vlastivěda   Lucemburkové 4. DOC
0901 Vlastivěda   Portfolio Trocha historie nikoho nezabije 5. DOC
0902 Vlastivěda   Instituce národního obrození 5. DOC
0903 Vlastivěda   Osobnosti národního obrození 5. DOC
0904 Vlastivěda   Osobnosti 19. stol. 5. DOC
0905 Vlastivěda   Technické vynálezy 5. DOC
0906 Vlastivěda   První světová válka 5. DOC
0907 Vlastivěda   Portfolio Jsem Evropan 5. DOC
0908 Vlastivěda   Státy severní Evropy 5. PPT
0909 Vlastivěda   Státy západní Evropy 5. PPT
0910 Vlastivěda   Státy jižní Evropy 5. PPT
0911 Vlastivěda   Státy jihovýchodní Evropy 5. PPT
0912 Vlastivěda   Státy východní Evropy 5. PPT
0913 Vlastivěda   Státy střední Evropy 5. PPT
0914 Vlastivěda   Německo 5. PPT
0915 Vlastivěda   Rakousko 5. PPT
0916 Vlastivěda   Polsko 5. PPT
0917 Vlastivěda   Slovensko 5. PPT
0918 Vlastivěda   Sousední státy České republiky 5. DOC
0919 Vlastivěda   Pexeso – evropské státy 5. DOC
0920 Vlastivěda   Puzzle – povrch a vodstvo České republiky 5. DOC
1001 Přírodověda   Přírodní společenstva 4. RAR
1002 Přírodověda   Listnaté stromy 4. DOC
1003 Přírodověda   Jehličnaté stromy 4. DOC
1004 Přírodověda   Naše stromy 4. DOC
1005 Přírodověda   Jedovaté byliny 4. DOC
1006 Přírodověda   Části houby 4. DOC
1007 Přírodověda   Přírodní společenstva - prověrka 4. DOC
1008 Přírodověda   Portfolio Strom poznání 4. DOC
1009 Přírodověda   Zvířata v lese 4. DOC
1010 Přírodověda   Lesní zvířata - prověrka 4. DOC
1011 Přírodověda   Lesní zvířata - referáty 4. DOC
1012 Přírodověda   Portfolio Přítel přírody 4. DOC
1013 Přírodověda   Bezobratlí - doplňovačka 4. DOC
1014 Přírodověda   Bezobratlí živočichové 4. DOC
1015 Přírodověda   Rostliny vod a bažin 4. DOC
1016 Přírodověda   Sukulenty 4. DOC
1017 Přírodověda   Růst hrachu - pozorování 4. DOC
1018 Přírodověda   Krtek obecný 4. DOC
1019 Přírodověda   Portfolio Dobyvatel vesmíru 4. DOC
1020 Přírodověda   Analýza věcných rysů - obratlovci 4. DOC
1101 Český jazyk   Křižovatka 2. DOC
1102 Český jazyk   Popletený podzim 2. DOC
1103 Český jazyk   Třídění hlásek v abecedě 2. DOC
1104 Český jazyk   Sněhulák 2. DOC
1105 Český jazyk   Hrátky s podstatnými jmény 2. DOC
1106 Český jazyk   Kamarádi z pohádek 2. DOC
1107 Český jazyk   Co kde je? 2. DOC
1108 Český jazyk   Slovesa 2. DOC
1109 Český jazyk   Z ptačí říše 2. DOC
1110 Český jazyk   Jaký? Jaká? Jaké? 2. DOC
1111 Český jazyk   Kočičí dům 2. DOC
1112 Český jazyk   Honzíkova cesta 2. DOC
1113 Český jazyk   Sluníčko a jarní uzdravení 2. DOC
1114 Český jazyk   Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko 2. DOC
1115 Český jazyk   Řeka 2. DOC
1116 Český jazyk   Hrátky s podstatnými jmény 2. DOC
1117 Český jazyk   Chrostík 2. DOC
1118 Český jazyk   Metro pro krtky 2. DOC
1119 Český jazyk   Léto 2. DOC
1120 Český jazyk   Báseň o létu 2. DOC
1201 Prvouka   Podzim 2. PPT
1202 Prvouka   Moje rodina 2. DOC
1203 Prvouka   Zima 2. PPT
1204 Prvouka   Zimní sporty 2. DOC
1205 Prvouka   Zima v lese 2. PPT
1206 Prvouka   Kalendář 2. DOC
1207 Prvouka   Řemeslo má zlaté dno 2. DOC
1208 Prvouka   Ten dělá to a ten zas tohle 2. DOC
1209 Prvouka   Naše tělo 2. DOC
1210 Prvouka   Jaro 2. PPT
1211 Prvouka   Ptáci 2. PPT
1212 Prvouka   Domácí zvířata 2. DOC
1213 Prvouka   Na statku 2. PPT
1214 Prvouka   Co nám dává…? 2. DOC
1215 Prvouka   Včela 2. DOC
1216 Prvouka   Hádanky z louky 2. DOC
1217 Prvouka   Na poli 2. PPT
1218 Prvouka   Co roste v lese 2. PPT
1219 Prvouka   Léto 2. PPT
1220 Prvouka   Cesta na prázdniny 2. DOC
1301 Zeměpis   ČR-charakteristika, státní symboly 6. PPT
1302 Zeměpis   Státní symboly České republiky 6. RAR
1303 Zeměpis   Praha 6. RAR
1304 Zeměpis   Počasí a podnebí 6. PPT
1305 Zeměpis   Povrch České republiky 6. PPT
1306 Zeměpis   Pohoří, nížiny a pahorkatiny ČR 6. DOC
1307 Zeměpis   Vodstvo České republiky 6. PPT
1308 Zeměpis   Znáš řeky České republiky? 6. DOC
1309 Zeměpis   Nerostné suroviny 6. PPT
1310 Zeměpis   Středočeský kraj 6. PPT
1311 Zeměpis   Znalosti ze Středočeského kraje 6. DOC
1312 Zeměpis   Liberecký kraj 6. PPT
1313 Zeměpis   Znalosti z Libereckého kraje 6. DOC
1314 Zeměpis   Královehradecký kraj 6. PPT
1315 Zeměpis   Královehradecký kraj-pracovní list 6. DOC
1316 Zeměpis   Ústecký kraj 6. PPT
1317 Zeměpis   Ústecký kraj-pracovní list 6. DOC
1318 Zeměpis   Plzeňský kraj 6. PPT
1319 Zeměpis   Znalosti z Plzeňského kraje 6. DOC
1320 Zeměpis   Jihočeský kraj 6. PPT
1401 Český jazyk   Literární test - pověst, balada 8. DOC
1402 Český jazyk   Renesance 8. DOC
1403 Český jazyk   Bible 8. DOC
1404 Český jazyk   Romantismus 8. DOC
1405 Český jazyk   Karel Jaromír Erben 8. DOC
1406 Český jazyk   Karel Havlíček Borovský 8. DOC
1407 Český jazyk   Voskovec a Werich 9. DOC
1408 Český jazyk   Kdo jsem? 9. DOC
1409 Český jazyk   Jaroslav Vrchlický 8. DOC
1410 Český jazyk   Fráňa Šrámek 8. DOC
1411 Český jazyk   Hledej skrytá jména literátů 8. DOC
1412 Český jazyk   Kolja, Forrest Gump 8. DOC
1413 Český jazyk   Aforismus 8. DOC
1414 Český jazyk   Limonádový Joe 9. DOC
1415 Český jazyk   Karel Čapek 9. DOC
1416 Český jazyk   Jaroslav Hašek 9. DOC
1417 Český jazyk   Židovství v literatuře 9. DOC
1418 Český jazyk   B. Hrabal 9. DOC
1419 Český jazyk   Jan Neruda 9. DOC
1420 Český jazyk   Cimrman 9. DOC
1501 Český jazyk   Řecká a římská literatura 8. DOC
1502 Český jazyk   Stará literatura v příslovích a rčeních 8. DOC
1503 Český jazyk   Národní obrození 8. PPT
1504 Český jazyk   České loutkářství 8. PPT
1505 Český jazyk   Literární žánry - povídka, báj, román, bajka, pohádka, pověst 8. DOC
1506 Český jazyk   Próza, poezie a divadlo hravě 8. DOC
1507 Český jazyk   Literární opakování - doba národního obrození 8. RAR
1508 Český jazyk   Epigramy 8. DOC
1509 Český jazyk   Král Lávra 8. DOC
1510 Český jazyk   Literatura – 8. ročník - hravě 8. RAR
1511 Český jazyk   Fráňa Šrámek 8. PPT
1512 Český jazyk   Čeští spisovatelé 19. a 20. století 8. RAR
1513 Český jazyk   Vzory podstatných jmen hravě 6. DOC
1514 Český jazyk   Pád podstatných jmen hravě 6. DOC
1515 Český jazyk   Regionální pověsti 6. DOC
1516 Český jazyk   Historie v literatuře 6. DOC
1517 Český jazyk   J. Verne a jeho díla 6. DOC
1518 Český jazyk   Jaroslav Foglar 6. PPT
1519 Český jazyk   Zvířecí hrdina v literatuře 6. PPT
1520 Český jazyk   Šibalové v literatuře 6. DOC
1601 Český jazyk   Psaní velkých písmen 7. DOC
1602 Český jazyk  Ohebné slovní druhy 6. DOC
1603 Český jazyk   Skloňování podstatných jmen 6. DOC
1604 Český jazyk   Bohumil Hrabal 7. RAR
1605 Český jazyk   Dobrodružné příběhy 6. DOC
1606 Český jazyk   Mluvnické významy sloves 6. DOC
1607 Český jazyk   Maléry a patálie 6. DOC
1608 Český jazyk   Zeměpisná jména 7. DOC
1609 Český jazyk   Zpěvy sladké Francie 7. DOC
1610 Český jazyk   Odvozování přídavných jmen 6. DOC
1611 Český jazyk   Vodník – K. J. Erben 6. DOC
1612 Český jazyk   Neohebné slovní druhy 6. DOC
1613 Český jazyk   Obrazná pojmenování a rčení 7. DOC
1614 Český jazyk   Větný ekvivalent 7. DOC
1615 Český jazyk   Stupňování přídavných jmen 6. DOC
1616 Český jazyk   Exupery - Malý princ 9. DOC
1617 Český jazyk   Vývoj literatury 9. DOC
1618 Český jazyk   Literatura 19. století 9. DOC
1619 Český jazyk   Literatura 20. století 9. DOC
1620 Český jazyk   Karel Kryl 9. DOC
1701 Český jazyk   Koncovky přídavných jmen 7. DOC
1702 Český jazyk   Koncovky sloves 9. notebook
1703 Český jazyk   Slovesné třídy 9. notebook
1704 Český jazyk   Psaní čárky ve větě jednoduché 9. notebook
1705 Český jazyk   Líčení 7. DOC
1706 Český jazyk   Přístavek 9. notebook
1707 Český jazyk   Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem 9. DOC
1708 Český jazyk   Souvětí podřadné 9. notebook
1709 Český jazyk   Příslovečné určení 7. DOC
1710 Český jazyk   Čárka v souvětí 9. notebook
1711 Český jazyk   Poměry mezi větami 9. DOC
1712 Český jazyk   Poměry mezi větnými členy 9. DOC
1713 Český jazyk   Poměry mezi větnými členy 9. DOC
1714 Český jazyk   Příslovečné vedlejší věty 7. DOC
1715 Český jazyk   Život Karla Hynka Máchy 8. PPT
1716 Český jazyk   Slovesný vid 8. DOC
1717 Český jazyk   Podstatná jména konkrétní a abstraktní 6. notebook
1718 Český jazyk   Podstatná jména pomnožná a hromadná 6. notebook
1719 Český jazyk   Koncovky podstatných jmen 6. DOC
1720 Český jazyk   Encyklopedické heslo 6. notebook
1801 Český jazyk   Skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně 6. DOC
1802 Český jazyk   Předpony s (se-), z- (ze), vz- 6. DOC
1803 Český jazyk   Přídavná jména - druhy, vzory příd. jmen tvrdých a měkkých 6. DOC
1804 Český jazyk   Zájmena, druhy zájmen 6. DOC
1805 Český jazyk   Skloňování zájmena já 6. DOC
1806 Český jazyk   Skloňování zájmena ona 6. DOC
1807 Český jazyk   Číslovky, druhy číslovek 6. DOC
1808 Český jazyk   Skloňování některých podstatných jmen označujících části těla (ruce, nohy, oči uši) 7. DOC
1809 Český jazyk   Psaní víceslovných vlastních názvů 7. DOC
1810 Český jazyk   Slovesný rod 7. DOC
1811 Český jazyk   Příslovečné spřežky 7. DOC
1812 Český jazyk   Stupňování příslovcí 7. DOC
1813 Český jazyk   Synonyma 7. DOC
1814 Český jazyk   Antonyma 7. DOC
1815 Český jazyk   Homonyma 7. DOC
1816 Český jazyk   Věty s podmětem a bez podmětu 7. DOC
1817 Český jazyk   Způsoby tvoření slov 7. DOC
1818 Český jazyk   Zkracování - zkratky, zkratková slova 7. DOC
1819 Český jazyk   Příslovečné určení místa. Vedlejší věta příslovečná místní 7. DOC
1820 Český jazyk   Příslovečné určení způsobu. Vedlejší věta příslovečná způsobová 7. DOC
1901 Český jazyk   Význam cizích slov 8. XLS
1902 Český jazyk   Charakteristika - průpravná stylistická cvičení 8. DOC
1903 Český jazyk   Skloňování obecných jmen přejatých 8. DOC
1904 Český jazyk   Divadelní pojmy 8. PPT
1905 Český jazyk   Skloňování cizích vlastních jmen 8. DOC
1906 Český jazyk   Oficiálnost projevu a formální vyjadřování 9. DOC
1907 Český jazyk   Druhy rýmů 9. DOC
1908 Český jazyk   Publicistický styl 9. DOC
1909 Český jazyk   Reklama 9. notebook
1910 Český jazyk   Sháním a prodávám byt 9. DOC
1911 Český jazyk   Úvaha – průpravná stylistická cvičení 9. DOC
1912 Český jazyk   Písňové texty a poezie našich písničkářů 9. DOC
1913 Český jazyk   Interpunkce ve větě jednoduché 9. DOC
1914 Český jazyk   Práce s Pravidly českého pravopisu 6. DOC
1915 Český jazyk   Přímá řeč 6. DOC
1916 Český jazyk   Práce se Slovníkem spisovné češtiny 6. DOC
1917 Český jazyk   Jazyková poradna (ÚJČ AV ČR) 6. DOC
1918 Český jazyk   Osnova a odstavce 6. notebook
1919 Český jazyk   Popis pracovního postupu 6. DOC
1920 Český jazyk   Klíčová slova a jejich funkce 6. notebook
2001 Německý jazyk   Schulfächer 9. notebook
2002 Německý jazyk   Rozvrh hodin a číslovky řadové (1.-9.) 9. notebook
2003 Německý jazyk   Was tut dir weh? 9. notebook
2004 Německý jazyk   Rozkazovací způsob 9. notebook
2005 Německý jazyk   Orientace ve městě 9. notebook
2006 Německý jazyk   Dopravní prostředky 9. notebook
2007 Německý jazyk   Země Evropy. Odkud jsme? 9. DOC
2008 Německý jazyk   Počasí 9. notebook
2009 Německý jazyk   Předpověď počasí 9. DOC
2010 Německý jazyk   Oblečení 9. DOC
2011 Německý jazyk   UHR UND Uhrzeit 8. RAR
2012 Německý jazyk   Určování času - test 8. DOC
2013 Německý jazyk   Pokyny ve škole 8. DOC
2014 Německý jazyk   Činnosti ve volném čase - pexeso 8. DOC
2015 Německý jazyk   Tiere 8. DOC
2016 Německý jazyk   Akuzativ neurčitého členu 8. DOC
2017 Německý jazyk   Adjektiva, antonyma 7. DOC
2018 Německý jazyk   Zahlen 7. DOC
2019 Německý jazyk   Farben 7. DOC
2020 Německý jazyk   W - Fragen 7. DOC
2101 Německý jazyk   Německy mluvící země 7. DOC
2102 Německý jazyk   Meine Familie 7. DOC
2103 Německý jazyk   Meine Freunde 7. DOC
2104 Německý jazyk   Určité členy 7. DOC
2105 Německý jazyk   Deutschland 8. RAR
2106 Německý jazyk   Sport 8. DOC
2107 Německý jazyk   Časování slovesa „sein“ v přítomném čase 8. DOC
2108 Německý jazyk   Sloveso haben v přítomném čase 8. DOC
2109 Německý jazyk   Vánoce 8. DOC
2110 Německý jazyk   Österreich 8. RAR
2111 Německý jazyk   Zápor - kein 8. notebook
2112 Německý jazyk   Pozvánka 8. DOC
2113 Německý jazyk   Měsíce a roční období 8. DOC
2114 Německý jazyk   Mein Portfolio 8. DOC
2115 Německý jazyk   Evropské země 8. RAR
2116 Německý jazyk   Sloveso mögen (ich möchte) 8. DOC
2117 Německý jazyk   Sloveso fahren 8. DOC
2118 Německý jazyk   Dotazník 8. RAR
2119 Německý jazyk   Mein Portfolio - Ferien 8. DOC
2120 Německý jazyk   Domino - Spiel 8. DOC
2201 Anglický jazyk   Pravidla psaní úředního dopisu 9. notebook
2202 Anglický jazyk   Halloween 6. notebook
2203 Anglický jazyk   Výslovnost, fonetická transkripce 9. DOC
2204 Anglický jazyk   Způsobová slovesa 9. DOC
2205 Anglický jazyk   Práce se slovníkem 8. DOC
2206 Anglický jazyk   Let ́s travel to London 8. DOC
2207 Anglický jazyk   The Great Fire of London 8. DOC
2208 Anglický jazyk   Past participle – irregular verbs 8. PPT
2209 Anglický jazyk   Adjectives 7. notebook
2210 Anglický jazyk   Minulý čas nepravidelných sloves – práce se slovníkem 7. DOC
2211 Anglický jazyk   Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 7. PPT
2212 Anglický jazyk   New Zealand 7. notebook
2213 Anglický jazyk   Canada 8. DOC
2214 Anglický jazyk   Rozhovory - město 6. DOC
2215 Anglický jazyk   Denní program 6. DOC
2216 Anglický jazyk   Geography – English Speaking Countries 6. DOC
2217 Anglický jazyk   Jaká je tvoje adresa? 6. DOC
2218 Anglický jazyk   Thanksgiving Day 6. RAR
2219 Anglický jazyk   Množné číslo podstatných jmen 6. notebook
2220 Anglický jazyk   Rozhovory - osobní údaje 6. XLS
2301 Anglický jazyk   Buď fit! 5. DOC
2302 Anglický jazyk   Místní předložky 5. DOC
2303 Anglický jazyk   Vítejte v Chrastavě! Setkání suristou. 5. DOC
2304 Anglický jazyk   Dates 5. DOC
2305 Anglický jazyk   HAVE GOT 5. PPT
2306 Anglický jazyk   My school – čtení s porozuměním 5. DOC
2307 Anglický jazyk   Přítomný čas prostý – sloveso like 5. DOC
2308 Anglický jazyk   Peppa Pig Webpage 5. DOC
2309 Anglický jazyk   The Body – části zvířecího/lidského těla 4. DOC
2310 Anglický jazyk   Guess the animal! 4. DOC
2311 Anglický jazyk   Animal Quiz – otázka v přítomném čase prostém 4. DOC
2312 Anglický jazyk   Time – určování času 6. DOC
2313 Anglický jazyk   The present simple ´-s´endings 6. DOC
2314 Anglický jazyk   Furniture 6. DOC
2315 Anglický jazyk   At a clothesshop 7. DOC
2316 Anglický jazyk   British Isles 7. DOC
2317 Anglický jazyk   Minulý čas slovesa “být“ 7. DOC
2318 Anglický jazyk   GOING TO 7. PPT
2319 Anglický jazyk   Thesimple past 7. DOC
2320 Anglický jazyk   Oppositeadjectives 7. DOC
2401 Anglický jazyk   Přivlastňovací pád 8. XLS
2402 Anglický jazyk

  Řadové číslovky

7. XLS
2403 Anglický jazyk   Popis zvířat 7. DOC
2404 Anglický jazyk   Přítomné časy 8. DOC
2405 Anglický jazyk   Části zvířecího těla 7. DOC
2406 Anglický jazyk   Části zvířecího těla II. 7. DOC
2407 Anglický jazyk   Potraviny, balení potravin 7. DOC
2408 Anglický jazyk   Pamětihodnosti Londýna 8. DOC
2409 Anglický jazyk   názvy povolání 7. DOC
2410 Anglický jazyk   Anglická křestní jména - pexeso 8. DOC
2411 Anglický jazyk   Fráze s „will“ 8. DOC
2412 Anglický jazyk   ARTICLES 8. PPT
2413 Anglický jazyk   Talking about the future 8. DOC
2414 Anglický jazyk   Každodenní fráze - odmítnutí 8. DOC
2415 Anglický jazyk   Předpřítomný čas – shrnutí 8. DOC
2416 Anglický jazyk   Movies – svět filmu na internetu 8. DOC
2417 Anglický jazyk   Předpřítomný čas vs. minulý čas prostý 9. DOC
2418 Anglický jazyk   Everyday phrases with adjectives 9. DOC
2419 Anglický jazyk   Trpný rod v čase přítomném, minulém a budoucím 9. DOC
2420 Anglický jazyk   Australia 9. DOC
2501 Anglický jazyk   Numbers 1-12 3. notebook
2502 Anglický jazyk   Colours 3. notebook
2503 Anglický jazyk   Alphabet 3. notebook
2504 Anglický jazyk   Portfolio In the classroom 3. DOC
2505 Anglický jazyk   Alphabet and colours 3. notebook
2506 Anglický jazyk   Portfolio Colours 3. DOC
2507 Anglický jazyk   Questions and answers 3. notebook
2508 Anglický jazyk   Easter 3. notebook
2509 Anglický jazyk   Portfolio My house 3. DOC
2510 Anglický jazyk   Food 3. notebook
2511 Anglický jazyk   Portfolio Food 3. DOC
2512 Anglický jazyk   Clothes 3. notebook
2513 Anglický jazyk   Portfolio Clothes 3. DOC
2514 Anglický jazyk   Numbers 11-20 3. notebook
2515 Anglický jazyk   Portfolio Numbers 11-20 3. DOC
2516 Anglický jazyk   Free time 4. notebook
2517 Anglický jazyk   Free time 4. DOC
2518 Anglický jazyk   Pets 3. notebook
2519 Anglický jazyk   Pets 3. DOC
2520 Anglický jazyk   Animals 4. DOC
2601 Matematika   Zápis a řády desetinných čísel 6. DOC
2602 Matematika   Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel 6. DOC
2603 Matematika   Sčítání, odčítání desetinných čísel 6. DOC
2604 Matematika   Shrnutí učiva o desetinných číslech 6. DOC
2605 Matematika   Shrnutí učiva o dělitelnosti přirozených čísel 6. DOC
2606 Matematika   Vnitřní úhly trojúhelníku 6. DOC
2607 Matematika   Rovinné obrazce 6. DOC
2608 Matematika   Zlomky - úvod 7. DOC
2609 Matematika   Početní operace se zlomky 7. DOC
2610 Matematika   Shodnost geometrických útvarů – základní pojmy 7. DOC
2611 Matematika   Jednoduché počítání s celými čísly 7. DOC
2612 Matematika   Sčítání, odčítání, násobení, dělení celých čísel 7. DOC
2613 Matematika   Sčítání a odčítání racionálních čísel 7. PPT
2614 Matematika   Násobení a dělení racionálních čísel 7. PPT
2615 Matematika   Racionální čísla – tematický test 7. DOC
2616 Matematika   Sčítání zlomků 7. DOC
2617 Matematika   Shodnost trojúhelníků 7. DOC
2618 Matematika   Čísla opačná, absolutní hodnota čísla, porovnávání celých čísel 7. DOC
2619 Matematika   Sčítání a odčítání celých čísel 7. DOC
2620 Matematika   Sčítání a odčítání celých čísel - test 7. DOC
2701 Matematika   Postupný poměr 7. DOC
2702 Matematika   Poměr 7. DOC
2703 Matematika   Pythagorova věta 8. DOC
2704 Matematika   Pythagorova věta ve slovních úlohách 8. DOC
2705 Matematika   Číselné výrazy s mocninami 8. DOC
2706 Matematika   Kruh, kružnice 8. DOC
2707 Matematika   Kruh, válec - test 8. DOC
2708 Matematika   Výrazy 8. DOC
2709 Matematika   Sčítání mnohočlenů 8. DOC
2710 Matematika   Počítání s mnohočleny 8. DOC
2711 Matematika   Válec - vlastnosti 8. DOC
2712 Matematika   Povrch válce 8. DOC
2713 Matematika   Objem válce 8. DOC
2714 Matematika   Válec – tematický test 8. DOC
2715 Matematika   Množiny všech bodů dané vlastnosti 8. DOC
2716 Matematika   Konstrukce trojúhelníku 8. DOC
2717 Matematika   Konstrukce lichoběžníku 8. DOC
2718 Matematika   Základy statistiky - pojmy 9. DOC
2719 Matematika   Základy statistiky - průměr, modus, medián 9. DOC
2720 Matematika   Základy statistiky – diagramy 9. DOC
2801 Matematika   Číselné výrazy a jejich úpravy 8. DOC
2802 Matematika   Číselné výrazy – slovní vyjádření 8. DOC
2803 Matematika   Výrazy s proměnnými - test 8. DOC
2804 Matematika   Sčítání a odčítání mnohočlenů 8. DOC
2805 Matematika   Úpravy mnohočlenů užitím vzorců 9. DOC
2806 Matematika   Opakovací test – výrazy - zjednodušení, vytýkání, vzorce 9. DOC
2807 Matematika   Krácení lomených výrazů 9. DOC
2808 Matematika   Sčítání lomených výrazů 9. DOC
2809 Matematika   Lomené výrazy a jejich úpravy 9. DOC
2810 Matematika   Rovnice s neznámou ve jmenovateli 9. DOC
2811 Matematika   Pracovní list – opakování výrazů, rovnic a soustavy rovnic 9. DOC
2812 Matematika   Slovní úlohy řešené rovnicemi 9. DOC
2813 Matematika   Slovní úlohy o pohybu 1 9. DOC
2814 Matematika   Slovní úlohy o práci 9. DOC
2815 Matematika   Pojem funkce 9. DOC
2816 Matematika   Lineární funkce - průběh a průsečíky s osami 9. DOC
2817 Matematika   Lineární funkce – předpis a graf 9. DOC
2818 Matematika   Podobnost rovinných útvarů 9. DOC
2819 Matematika   Podobnost v praxi 9. DOC
2820 Matematika   Výpočet povrchu a objemu jehlanu v úlohách 9. DOC
2901 Chemie   Voda 8. RAR
2902 Chemie   Chemické výpočty 8. DOC
2903 Chemie   Názvosloví halogenidů 8. DOC
2904 Chemie   Názvosloví oxidů 8. DOC
2905 Chemie   Kyseliny, jejich vlastnosti a využití 8. DOC
2906 Chemie   Vzduch 9. PPT
2907 Chemie   Složení atomu 9. PPT
2908 Chemie   Výpočty z chemických vzorců 8. DOC
2909 Chemie   Kovy, polokovy a nekovy – pracovní list 8. DOC
2910 Chemie   Opakujeme dvouprvkové a tříprvkové sloučeniny 8. DOC
2911 Chemie   Redoxní reakce 9. PPT
2912 Chemie   Elektrolýza 9. PPT
2913 Chemie   Galvanický článek, Akumulátory 9. PPT
2914 Chemie   Plasty 9. PPT
2915 Chemie   Sacharidy 9. PPT
2916 Chemie   Lipidy 9. PPT
2917 Chemie   Bílkoviny 9. PPT
2918 Chemie   Vitamíny 9. PPT
2919 Chemie   Přírodní látky - shrnutí 9. DOC
2920 Chemie   Chemie – opakování 9. ročníku 9. PPT
3001 Fyzika   Veličiny 6. PPT
3002 Fyzika   Délka 6. PPT
3003 Fyzika   Měření délky 6. DOC
3004 Fyzika   Délka 6. PPT
3005 Fyzika   Tělní jednotky délky 6. DOC
3006 Fyzika   Objem 6. PPT
3007 Fyzika   Měření objemu kapaliny a pevného tělesa 6. DOC
3008 Fyzika   Měření objemu kapaliny a pevného tělesa 6. PPT
3009 Fyzika  Objem – závěrečné opakování 6. DOC
3010 Fyzika   Hmotnost 6. PPT
3011 Fyzika   Hmotnost shrnutí 6. DOC
3012 Fyzika   Hmotnost - test 6. DOC
3013 Fyzika   Čas 6. PPT
3014 Fyzika   Čas zábavně 6. DOC
3015 Fyzika   Návod na sluneční a přesýpací hodiny 6. DOC
3016 Fyzika   Hmotnost - test 6. DOC
3017 Fyzika   Teplota 6. PPT
3018 Fyzika   Teplota shrnutí 6. DOC
3019 Fyzika   Hustota 6. PPT
3020 Fyzika   Výpočet hustoty 6. PPT
3101 Dějepis   Mnichov 1938 9. PPT
3102 Dějepis   Kultura v ČSR 1918 - 1938 9. PPT
3103 Dějepis   Letecká bitva o Velkou Británii 9. PPT
3104 Dějepis   Bitva o Moskvu 9. PPT
3105 Dějepis   Bitva u Stalingradu 9. PPT
3106 Dějepis   Heydrichiáda 9. PPT
3107 Dějepis   Válka v Tichomoří 9. PPT
3108 Dějepis   Slovenské národní povstání (SNP) 9. PPT
3109 Dějepis   Den D – 6.6.1944 9. PPT
3110 Dějepis   Únor 1948 v Československu 9. PPT
3111 Dějepis   Renesance v Čechách 9. PPT
3112 Dějepis   Stavovské povstání 7. PPT
3113 Dějepis   Ludvík XIV. 8. PPT
3114 Dějepis   Francouzská revoluce 8. DOC
3115 Dějepis   Průmyslová revoluce 8. PPT
3116 Dějepis   Národní obrození 8. PPT
3117 Dějepis   Tech.pokrok 19.století 8. PPT
3118 Dějepis   Válka severu proti jihu 8. PPT
3119 Dějepis   Secese 8. PPT
3120 Dějepis   Atentát na Františka Ferdinanda d´Este 8. PPT
3201 Dějepis   Klasicismus 8. PPT
3202 Dějepis   Mezopotámie 6. PPT
3203 Dějepis   Románský sloh 7. PPT
3204 Dějepis   Vznik USA 8. DOC
3205 Dějepis   Původ pyramid 6. PPT
3206 Dějepis   Starověká Čína 6. PPT
3207 Dějepis   Opakování starověku 6. notebook
3208 Dějepis   Řecko - perské války 6. PPT
3209 Dějepis   Kultura starověkého Řecka 6. PPT
3210 Dějepis   Založení Říma 6. PPT
3211 Dějepis   Punské války 6. PPT
3212 Dějepis   Gaius Julius Caesar 6. PPT
3213 Dějepis   Římská kultura 6. PPT
3214 Dějepis   Přemyslovci 7. notebook
3215 Dějepis   Karel IV. a jeho vláda 7. PPT
3216 Dějepis   Gotika v Evropě 7. PPT
3217 Dějepis   Jan Hus 7. PPT
3218 Dějepis   Zámořské objevy 7. PPT
3219 Dějepis   Renesance 7. PPT
3220 Dějepis   Jindřich viii. 7. PPT
3301 Zeměpis   Kanada 7. PPT
3302 Zeměpis   Mexiko 7. PPT
3303 Zeměpis   Střední Amerika 7. PPT
3304 Zeměpis   Andské státy 7. PPT
3305 Zeměpis   Tropická Jižní Amerika 7. PPT
3306 Zeměpis   Laplatské státy 7. PPT
3307 Zeměpis   Asie - členitost 7. RAR
3308 Zeměpis   Asie - povrch 7. RAR
3309 Zeměpis   Asie - vodstvo 7. RAR
3310 Zeměpis   Jihozápadní Asie 7. PPT
3311 Zeměpis   Zakavkazsko 7. PPT
3312 Zeměpis   Střední Asie 7. PPT
3313 Zeměpis   Jižní Asie 7. PPT
3314 Zeměpis   Jihovýchodní Asie 7. PPT
3315 Zeměpis   Asijští tygři JV Asie 7. PPT
3316 Zeměpis   Východní Asie 7. PPT
3317 Zeměpis   Čínská lidová republika 7. PPT
3318 Zeměpis   Evropa - poloha 7. RAR
3319 Zeměpis   Evropa - povrch 7. RAR
3320 Zeměpis   Evropa - vodstvo 7. RAR
3401 Zeměpis   Česká republika - vodstvo 9. RAR
3402 Zeměpis   Povrch ČR 9. RAR
3403 Zeměpis   ČR – administrativní členění 9. RAR
3404 Zeměpis   Praha 9. PPT
3405 Zeměpis   Středočeský kraj 9. PPT
3406 Zeměpis   Jihočeský kraj 9. PPT
3407 Zeměpis   Plzeňský kraj 9. PPT
3408 Zeměpis   Karlovarský kraj 9. PPT
3409 Zeměpis   Ústecký kraj 9. PPT
3410 Zeměpis   Liberecký kraj 9. PPT
3411 Zeměpis   Královéhradecký kraj 9. PPT
3412 Zeměpis   Královéhradecký kraj 9. PPT
3413 Zeměpis   Vysočina 9. PPT
3414 Zeměpis   Jihomoravský kraj 9. PPT
3415 Zeměpis   Zlínský kraj 9. PPT
3416 Zeměpis   Olomoucký kraj 9. PPT
3417 Zeměpis   Moravskoslezský kraj 9. PPT
3418 Zeměpis   Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj 9. DOC
3419 Zeměpis   GPS 6. PPT
3420 Zeměpis   GPS – terénní cvičení 6. DOC
3501 Přírodopis   Viry 6. PPT
3502 Přírodopis   Plazi 7. PPT
3503 Přírodopis   Ptáci 7. PPT
3504 Přírodopis   Nelétaví ptáci 7. PPT
3505 Přírodopis   Hrabaví 7. PPT
3506 Přírodopis   Vrubozobí a brodiví 7. PPT
3507 Přírodopis   Šplhavci a kukačky 7. PPT
3508 Přírodopis   Dravci 7. PPT
3509 Přírodopis   Sladkovodní ryby 7. PPT
3510 Přírodopis   Savci – pracovní list 7. DOC
3511 Přírodopis   Vlastnosti nerostů 9. DOC
3512 Přírodopis   Historie těžby rud v okolí Chrastavy 9. DOC
3513 Přírodopis   Soustava nerostů 9. DOC
3514 Přírodopis   1. Laboratorní práce – Nerosty 9. DOC
3515 Přírodopis   Usazené horniny 9. DOC
3516 Přírodopis   Horniny 9. DOC
3517 Přírodopis   Vnější geologické děje 9. PPT
3518 Přírodopis   Vnější geologické děje - shrnutí 9. DOC
3519 Přírodopis   Geologie okolí Chrastavy 9. PPT
3520 Přírodopis   Závěrečné opakování geologie 9. DOC
3601 Fyzika   Elektromotor 9. DOC
3602 Fyzika   Elektromagnetická indukce 9. PPT
3603 Fyzika   Vznik střídavého proudu 9. DOC
3604 Fyzika   Test – elektromagnetické jevy (stejnosměrný proud) 9. DOC
3605 Fyzika   Časový průběh střídavého proudu 9. DOC
3606 Fyzika   Efektivní proud a napětí 9. PPT
3607 Fyzika   Transformátor 9. DOC
3608 Fyzika   AZ – kvíz Magnetizmus a elektřina 9. PPT
3609 Fyzika   Transformační poměr 9. DOC
3610 Fyzika   Výroba a přenos elektrické energie 9. DOC
3611 Fyzika   Střídavý el. proud - opakování 9. DOC
3612 Fyzika   Polovodiče 9. DOC
3613 Fyzika   Příměsové polovodiče 9. DOC
3614 Fyzika   Vznik zvuku, zdroje zvuku 9. DOC
3615 Fyzika   Časový průběh zvuku 9. DOC
3616 Fyzika   Rychlost zvuku 9. DOC
3617 Fyzika   Rychlost zvuku 9. PPT
3618 Fyzika   Ultrazvuk a infrazvuk 9. DOC
3619 Fyzika   Test – zvukové jevy 9. DOC
3620 Fyzika   Ucho jako přijímač zvuku 9. DOC
3701 Zeměpis   Poloha Evropy 8. PPT
3702 Zeměpis   Povrch Evropy 8. PPT
3703 Zeměpis   Podnebí Evropy 8. PPT
3704 Zeměpis   Vodstvo Evropy 8. PPT
3705 Zeměpis   Obyvatelstvo Evropy 8. PPT
3706 Zeměpis   Západní Evropa I. 8. PPT
3707 Zeměpis   Západní Evropa II. 8. PPT
3708 Zeměpis   Státy západní Evropy – prověření znalostí 8. DOC
3709 Zeměpis   Severní Evropa I. 8. PPT
3710 Zeměpis   Severní Evropa II. 8. PPT
3711 Zeměpis   Státy severní Evropy – prověření znalostí 8. DOC
3712 Zeměpis   Jižní Evropa I. 8. PPT
3713 Zeměpis   Jižní Evropa II. 8. PPT
3714 Zeměpis   Státy jižní Evropy – prověření znalostí 8. DOC
3715 Zeměpis   Střední Evropa I. 8. PPT
3716 Zeměpis   Střední Evropa II. 8. PPT
3717 Zeměpis   Východní Evropa 8. PPT
3718 Zeměpis   Státy východní Evropy – prověření znalostí 8. DOC
3719 Zeměpis   Jihovýchodní Evropa 8. PPT
3720 Zeměpis   Státy jihovýchodní Evropy – prověření znalostí 8. DOC
3801 Přírodopis   Obojživelníci - základní znaky, zástupci 6. PPT
3802 Přírodopis   Poznej obojživelníky 6. DOC
3803 Přírodopis   Plazi - základní znaky, zástupci 6. PPT
3804 Přírodopis   Co si pamatuješ ze života plazů 6. DOC
3805 Přírodopis   Ptáci – základní znaky 6. PPT
3806 Přírodopis   Popiš tělo ptáka 6. DOC
3807 Přírodopis   Šelmy-základní znaky,rozdělení 6. PPT
3808 Přírodopis   Základní znalosti o šelmách 6. DOC
3809 Přírodopis   Hmyzožravci 6. PPT
3810 Přírodopis   Opakování hmyzožravců 6. DOC
3811 Přírodopis   Letouni 6. RAR
3812 Přírodopis   Hlodavci 6. PPT
3813 Přírodopis   Zajícovci 6. PPT
3814 Přírodopis   Sudokopytníci 6. PPT
3815 Přírodopis   Co víš o sudokopytnících? 6. DOC
3816 Přírodopis   Lichokopytníci 6. PPT
3817 Přírodopis   Co víš o koních? 7. DOC
3818 Přírodopis   Hmyz 6. PPT
3819 Přírodopis   Zástupci hmyzu 6. PPT
3820 Přírodopis   Poznej druhy hmyzu 6. DOC
3901 Prvouka   Rodina 2. DOC
3902 Prvouka   Rodina - role členů rodiny, domácí práce 2. DOC
3903 Prvouka   Povolání a pracovní činnosti 2. DOC
3904 Prvouka   Základní pravidla chování 2. DOC
3905 Prvouka   Podzim v přírodě 2. DOC
3906 Prvouka   Podzimní práce na zahradě 2. DOC
3907 Prvouka   Podzimní práce na poli 2. DOC
3908 Prvouka   Naši ptáci v zimě 2. DOC
3909 Prvouka   Lidské tělo 2. DOC
3910 Prvouka   Zdravá výživa 2. DOC
3911 Prvouka   Práce a odpočinek 2. DOC
3912 Prvouka   Denní režim 2. DOC
3913 Prvouka   Orientace v čase 2. DOC
3914 Prvouka   Roční období 2.

DOC

3915 Prvouka   Příznaky jara 2. DOC
3916 Prvouka   Jarní práce na zahradě 2. DOC
3917 Prvouka   Zahrada 2. DOC
3918 Prvouka   Louka, luční květy 2. DOC
3919 Prvouka   Domácí zvířata a jejich mláďata 2. DOC
3920 Prvouka   Ochrana přírody 2. DOC

poslední aktualizace - 10. 7. 2013