Obnovená povinná prezenční výuka 1., 2. ročníků a speciálních tříd od 18. listopadu 2020

Distanční vzdělávání od 2. listopadu 2020. (aktualizace 13.11.)

Podzimní prázdniny 26. - 30. 10. 2020 

             Poučení žáků před podzimními prázdninami (opatření COVID-19)   I. stupeňII. stupeň

Distanční vzdělávání od 14. října 2020.

Organizace výuky ve dnech od 12. října do 27. října 2020.

Organizační a provozní pokyny k provozu školy vzhledem ke Covid – 19 (aktualizace18.9.2020)

Organizační a provozní pokyny k provozu školy vzhledem ke Covid – 19 (aktualizace10.9.2020)

Organizační a provozní pokyny k provozu školy vzhledem ke Covid – 19 (z 2.9.2020)