Organizační a provozní pokyny k provozu školy vzhledem ke Covid – 19 (aktualizace18.9.2020)

Organizační a provozní pokyny k provozu školy vzhledem ke Covid – 19 (aktualizace10.9.2020)

Organizační a provozní pokyny k provozu školy vzhledem ke Covid – 19 (z 2.9.2020)