Vážení rodiče,

pokud budete muset zůstat doma se svými dětmi, musíte v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budete po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Až bude tento formulář k dispozici, umístíme odkaz na naše stránky.

 

Celá tisková zpráva MPSV ZDE.

 

Více naleznete na www.mpsv.cz/osetrovne.

 

Mgr. Aleš Trpišovský,

ředitel

14. 10. 2020