Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR (celé znění ZDE) bude na naší základní škole provoz druhého stupně upraven tak, že třídy budou rozděleny na 2 skupiny. První skupina bude mít v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 distanční vzdělávání a druhá skupina bude mít v tomto týdnu výuku ve škole plně podle rozvrhu. V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 se výuka těchto dvou skupin prohodí.  Žákům, kteří mají distanční výuku, bude oběd ve ŠJ odhlášen.

 

1.  skupina: 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C

12. – 16. 10. 2020 – distanční výuka (doma)

19. – 23. 10. 2020 – vyučování ve škole plně podle rozvrhu

 

2. skupina: 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C

12. – 16. 10. 2020 – vyučování plně dle rozvrhu

19. – 23. 10. 2020 – distanční výuka (doma)

 

Skupiny tříd jsme vytvořili tak, abychom plně vyhověli usnesení vlády a současně zohlednili rozmístění tříd po budovách školy. Dalším významným faktorem je to, že v některém ročníku máme až 4 třídy. Pro optimální nastavení výuky v následujících 14 dnech jsme také museli zohlednit i rozvrhové a organizační podmínky školy.

 

Třídy I. stupně a speciální třídy mají běžný provoz. Vyučování probíhá ve škole plně dle rozvrhu. V nezměněném provozu pokračuje také školní družina.

 

MŠMT vyhlásilo na 26. a 27. 10. 2020 dva volné dny (celé znění ZDE). To znamená, že podzimní prázdniny jsou prodlouženy na celý týden (od 26. 10. do 30. 10. 2020). Toto opatření MŠMT platí pro VŠECHNY žáky (1. stupeň, 2. stupeň, speciální třídy, školní družina).

 

Mgr. Aleš Trpišovský

9.10.2020