Vyučování v 1. a 2. třídách bude od 18. listopadu probíhat:

 • v neměnných kolektivech jednotlivých tříd podle rozvrhu platného od 1.9.2020,

 • za použití roušek a častého větrání tříd,
  (Žáci budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.)

 • bez zpěvu a sportovní činnosti,
  (Žáci budou mít v době vyučovacích hodin Tv a Hv náhradní způsob výuky)

 • příchod do školy s omezením kontaktu s žáky jiných tříd.
  (Žáci 1. tříd budou do školy vcházet předním vchodem a žáci 2. tříd použijí vchod ze dvora školy. Dále budou postupovat podle pokynů zaměstnanců školy.)

 

Provoz školní družiny pro žáky 1., 2. a 3. tříd bude od 30. listopadu probíhat:

 • od 6.00 – do 16.00 hodin,

 • za použití roušek a častého větrání tříd,

  (Žáci budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.)