Postup podání žádosti pro přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2020/2021

 

1. Žádost o přijetí (formulář ZDE).

Pro přijetí dítěte do školní družiny je nutné podat žádost o přijetí do školní družiny v jednom z uvedených termínů.

První termín od 22. 6. - 30. 6. 2020

Vyplněný formulář žádosti o přijetí do školní družiny bude možné od 22. června do 30. června vhodit v zalepené obálce do schránky školy, která bude pro tento účel od uvedeného data umístěna na dveřích hlavního vchodu do budovy školy na náměstí 1. máje.

Rodiče, kteří si nemohou žádost vytisknout z webových stránek školy, si mohou tento tiskopis osobně vyzvednout ve vestibulu školy v budově na náměstí 1. máje.  Vyzvednutí tiskopisu bude možné každý pracovní den od 22. června do 30. června (8.00 až 11.00 hodin).

 

Druhý termín od 19. 8. - 27. 8. 2020

Tiskopis žádosti bude také možné od 19. srpna do 27. srpna (8.00 - 15.00) vyzvednout a odevzdat ve školní družině v Revoluční ulici.

 

Poslední termín pro podání žádosti je čtvrtek 27. 8. 2020 do 15:00 hod.

 

2. Kritéria pro přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině (kritéria ZDE)

 

Na základě podané žádosti bude dle daných kritérií pro přijetí žáka do školní družiny v pondělí 31. 8. 2020 zveřejněn seznam přijatých žáků. Seznam bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve školní družině.

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy nebo u paní vedoucí vychovatelky ve školní družině.

 

3. Zápisový lístek

 

Na základě informace o přijetí žáka do školní družiny bude po 31. 8. 2020 zákonný zástupce žáka vyzván dle pokynů vedoucí školní družiny k vyplnění zápisního lístku, na kterém uvede údaj o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte ze školní družiny. Bez zápisního lístku se nemůže žák zúčastnit zájmového vzdělávání ve školní družině.