Vážení rodiče,

často se na konci školního roku stává, že se kromě vycházejících žáků musí rozloučit i jiné třídní kolektivy. Tato situace nastala i v letošním školním roce, kdy se žáci ze současných tří pátých tříd od září sejdou ve čtyřech “ zcela“ nových šestých třídách (6.A,B bude umístěna v budově na náměstí a 6.CD v budově ve Školní ulici).

Hlavním důvodem dělení je velký počet žáků v současných pátých třídách, ke kterým se od příštího školního roku připojí dalších 20 dětí z okolních obcí. Při zachování současných tří tříd by se počty žáků významně přehouply přes hranici 30 žáků, tj. maximální počet daný vyhláškou o základní škole.

O tom, že žáky budeme do šestých tříd rozdělovat a vytvářet nové kolektivy, jsme s dětmi i jejich rodiči mluvili. Rodiče byli již na začátku školního roku při třídních schůzkách a poté na podzim při tripartitách informováni, děti na to paní učitelky připravovaly během školního roku.

Celý proces rozdělování tříd letos zásadním způsobem zkomplikovalo uzavření škol od 11. 3. 2020. Některé pro nás důležité informace jsme se dozvěděli později než obvykle (výsledky přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, přestupy žáků na naši školu apod.).

Rozdělování tříd je náročný a dlouhodobý proces, věřte, že k němu přistupujeme velmi zodpovědně, spolupracují na něm třídní učitelky, vedení školy a poradenské služby. Naší prioritou je snaha vytvořit takové složení žáků ve třídách, aby byly co nejvíce naplněny optimální podmínky pro vzdělávání žáků. Současně musíme plnit striktní normy zákonných předpisů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z organizačních důvodů musíme zohlednit vyvážený poměr chlapců a dívek v jednotlivých třídách a snažíme se zohlednit i další kritéria.

Chápeme, že se žáci a možná i někteří rodiče změny obávají, je jim líto, že s některými kamarády již v příštím školním roce nebudou chodit do stejné třídy. Podle našich zkušeností s rozdělováním tříd v minulých letech se nové kolektivy spolu velmi rychle „sžívají“, děti vytvoří nová přátelství včetně žáků, kteří přichází nově z okolních obcí. Navíc se s bývalými spolužáky samozřejmě i nadále ve škole i mimo školu potkávají. Věřte, že naší snahou je vždy vytvořit optimální třídní kolektivy.

Přejeme si, aby příští školní rok proběhl v příjemné atmosféře, která přispěje k dobrým vzdělávacím výsledkům nejen žáků „nových“ šestých tříd, ale všech žáků naší školy.
 

Seznamy ZDE


Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel školy

V Chrastavě 19. 6. 2020