Vážení rodiče,

od 28. 5. 2020 se mění způsob zařazování žáků do skupin. Ostatní pravidla se nemění a zůstávají nadále v platnosti, tak jak byla zveřejněna (souhrnné informace ZDE).

Nově platí:

Skupiny žáků byly stanoveny předem a pro žáky 1. stupně jsou neměnné po celou dobu opětovné přítomnosti žáků ve škole (od 25. 5. do 30. 6. 2020). Nově ale ředitel školy může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny po 27. 5. 2020 dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet 15 žáků ve skupině.

Takový případ může nastat tehdy, pokud se někdo ze skupiny již zařazených žáků z docházky do školy odhlásí. Na uvolněné místo pak může být dodatečně zařazen jiný žák, jehož rodiče projeví  zájem o docházku do školy a nejpozději před prvním vstupem dá čestné prohlášení.

V případě zájmu kontaktujte vedení školy (zschrastava@volny.cz, 731 449 125).