Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.   -    Principy počítačů

Doc. RNDr. Luboš Pick, CSc.   -    Matematická analýza

Doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.   -    Diskrétní matematika - přednášky (cvičení Vít Jelínek)

RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.   -    Lineární algebra

RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.   -    Programování I

Vít Jelínek   -    Diskrétní matematika - cvičení