Multipředmětová učebna fyziky a chemie

- Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky technických a přírodovědných

     předmětů na naší škole.
- Vybudování učebny přispěje ke kreativnímu pracovnímu prostředí pro žáky i

     pedagogy.
- Interaktivní pomůcky a demonstrační sady usnadní porozumění problémům,

     které stanovují osnovy základního vzdělávání.
- Cílem je rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků zábavnou, efektivní metodou.

     Ti se naučí pracovat s moderními pomůckami a dynamickými modely, se

     kterými se nadále budou setkávat v průběhu navazujícího studia po ZŠ.
- Zlepšení přijímání technických předmětů žáky, popularizace fyziky a chemie v

     dnešní společnosti.

„Projekt je realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ“