Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii 1.-7.11.2015

            V letošním školním roce získalo 20 žáků 8. a 9. ročníků jedinečnou možnost vycestovat do zahraničí, a to díky projektu podpořenému z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jenž byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

            Cílovou destinací našeho pobytu se stalo město Brighton na jižním pobřeží Anglie. Abychom poznali kulturu cizí země a zlepšili si jazykové dovednosti, byli jsme ubytováni v hostitelských rodinách (2-4 žáci v jedné rodině).

První den na ostrově jsme si prohlédli Brighton. V angličtině jsme si vyslechli informace o bývalé královské rezidenci Royal Pavilion, prošli se po Brighton Pier a podívali se tváří v tvář mořským živočichům v Sea Life Centre. Tři dopoledne jsme strávili v jazykové škole, kde jsme procvičovali slovní zásobu a vybranou gramatiku. Odpoledne byla vždy věnována poznávání významných míst a památek. Navštívili jsme např. Windsor, Hastings, Portsmouth a křídové útesy Seven Sisters. Svůj pobyt jsme uzavřeli celodenní prohlídkou Londýna. Zde jsme se projeli lodí po řece Temži a zhlédli významná místa a památky tohoto hlavního města – Greenwich, Big Ben, Westminster Abbey, Piccadilly Circus, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Tower Bridge…

            Přestože cesta autobusem trvala desítky hodin, i zde jsme byli obohaceni o nové zážitky. Na cestě tam jsme totiž využili trajektu a při zpáteční cestě jsme vyzkoušeli jízdu Eurotunelem.

            Pevně věříme, že týdenní pobyt v Anglii přinesl žákům naší školy nezapomenutelné zážitky a nenahraditelné zkušenosti. Mnozí si potvrdili, že jsou schopni se v cizí zemi dorozumět, a získali tak motivaci pro další studium cizích jazyků. Rovněž poznávání nových míst a kultury této země zajisté přispěje k lepšímu pochopení tohoto národa.

                                                                                              (M.Mézlová, K.Kašková)