Pracovní činnosti

 

     SŠ a MŠ Na Bojišti navazuje ve školním roce 2014/2015 na loňský úspěšný projekt „Návrat k dílnám“. V novém projektu připravila témata ve třech oblastech: 1. autodílna, 2. strojírenství, 3. elektrotechnika. Témata si vybírají vyučující pracovních činností po dohodě s vedoucí odborného výcviku. Výběr je opravdu bohatý – ložiska, základy měření, pájení vodičů, měření  elektrického napětí, proudu a odporu, zapojení led diody a další. Výuka je určena pro žáky 6.-9. ročníků a probíhá ve čtyřhodinových blocích. Doprava žáků je hrazena z finančních zdrojů projektu.

 

     Na SPŠT v Liberci se uskuteční projektové dny „Interaktivní hrátky s textilem“. Projektový den bude probíhat ve školních dílnách s následujícím harmonogramem:

1. blok -   komentovaná prohlídka SPŠT, zejména školních dílen, praktické ukázky činnosti průmyslových strojů.

2. blok – praktická ukázka strojového šití na průmyslovém šicím stroji.

3. blok – praktický nácvik textilních technik, např. techniky suchého plstění, při kterém si žáci zhotoví jednoduchý výrobek.

4. blok – prezentace prací studentů SPŠT – ukázky grafického potisku textilu, malá módní přehlídka, ukázka vyšívání na průmyslovém vyšívacím stroji.

Interaktivních hrátek se zúčastní žáci 8. tříd v rámci předmětu pracovní činnosti.

 

     Projektový den „Zkoumáme a tvoříme“ navazuje na projekt „Interaktivní hrátky s textilem“, je zaměřen na chemické a fyzikální vlastnosti látek a z naší ZŠ se ho zúčastní žáci  9. tříd v rámci předmětů chemie a fyzika. Většina prací se uskuteční v textilní laboratoři. Žáci budou zkoumat vlastnosti vláken pomocí mikroskopů, provádět spalovací zkoušky, barvit, savovat a prát látky, vyzkouší si techniku mokrého plstění a zhotoví jednoduchý výrobek.

     Doprava do Liberce a zpět je opět hrazena z projektu.