E-LIŠKA 

Když v září přišla nabídka od vzdělávací agentury Pochop (POznej Chápej OPatruj), hned nás zaujal její environmentální a edukativní program s živou ochočenou liškou. Program jsme objednali a pak už jsme se nemohli dočkat, až se s lištičkou Miou seznámíme.

 

 

Naše očekávání se splnilo. Liška se nás vůbec nebála a spokojeně pobíhala po tělocvičně, vše očichávala a byla nám tak nablízku, že jsme si ji mohli důkladně prohlédnout. Každý z nás si ji také několikrát pohladil.

Při tom všem jsme poslouchali zajímavé a poučné vyprávění lektora Pavla Wolejníka. Dozvěděli jsme se spoustu informací o životě lišky obecné, více nás však zajímalo vše, co se týkalo Mii. Každý z nás by si ji určitě chtěl vzít domů jako svého mazlíčka, ale byli jsme poučeni, že to není dobrý nápad, protože liška tak trochu zlobí a doma vše rozkouše.

Vyprávění bychom poslouchali ještě dlouho a otázek jsme také měli plno, ale Mia už byla unavená, tak si vlezla do své boudičky a už se nám moc předvádět nechtěla.

Jaké zvířátko si objednáme příště?

 

                                                                                                          Vl. Kollmannová

 FOTOGALERIE