Vánoční den 7.A

            Společný závěrečný den roku 2018, pátek 21.12., jsme strávili ve vánoční atmosféře. Třídou zněly koledy a vonělo cukroví. Nejprve jsme otestovali hry, které jsme pro mladší spolužáky vyráběli před Vánocemi. Později jsme je osobně darovali třeťákům.

            Protože jsou Vánoce časem přání, zasnili jsme se a napsali ta svá do Mladé fronty Dnes. Třeba se nám splní. Kdo ví? A jaké sny se v naší třídě objevily? Někteří touží po práci se zvířaty, jiní by rádi okusili práci paleontologa či vědce…

            Nezapomněli jsme ani na vánoční tradice, popovídali jsme si o zvycích v jednotlivých rodinách. Zazpívali jsme si koledy a na závěr si rozdali nádherné dárky. Úsměvy na tvářích vykouzlila i darovaná krabice s knihami. 

                                                                                  (K.Kašková)

 FOTOGALERIE