Zažij svůj domov 7.A

            V letošním roce se třída 7.A zapojila do pilotážního projektu Zažij svůj domov. Čekaly nás tři projektové dny během dvou měsíců – 24.10., 9.11. a 22.11. Jednalo se o zážitkové aktivity související s orientací v přírodě i ve městě, prací s mapou a řešením krizových situací.

            Ve středu 24.10. jsme se věnovali orientaci v přírodě. Zkoušeli jsme si, jak se orientují např. netopýři. Různými aktivitami jsme si procvičovali světové strany. Učili jsme se orientovat na turistické mapě. Nezapomněli jsme jít ani ven, kde jsme se za pomoci speciálních čipů snažili co nejdříve najít kontroly podle plánku. Na závěr jsme vytvářeli z kartiček správné trojice – letecký snímek města, mapa města, fotka pamětihodnosti či nějaké zajímavosti.

            V pátek 9.11. jsme se rozjeli do Evropy. Pronikli jsme do tajů časových pásem, a tak se mnohým pomocí atlasů podařilo dovolat ve správnou dobu svému kamarádovi do ciziny. Následovala práce s buzolou a poté jsme vyrazili na multifunkční hřiště, kde nás čekal souboj s časem, mapou sportovního areálu a našimi vědomostmi. Další hodinu jsme si vyzkoušeli orientaci na mapě České republiky. Nejprve nám pomohly atlasy, poté už jsme se postupně proměňovali v jednotlivá města ČR a usilovali jsme o co nejpřesnější polohu postavením se na správné místo na obrovské plachtě s obrysem naší republiky. Nakonec jsme se seznámili s různými sportovními odvětvími, která jsou založena na správné navigaci.

            Ve čtvrtek 22.11. jsme využili brambory k tomu, abychom lépe pochopili tajemství vrstevnic. Nyní už také víme, kudy se jde z kopce, do kopce a po rovině. Druhou hodinu jsme se odhodlaně vydali do chrastavských ulic a za pomoci mapy jsme odhalovali, která fotografie patří k dané kontrole. Dále jsme si díky scénkám ujasnili, jak se chovat v různých krizových situacích (lavina, bouřka, požár v přírodě i budově, povodeň, výbuch plynu, teroristický útok). Tento den jsme zakončili tím, jak se správně obléci do přírody a co a jak si zabalit na výlet.                    A jak hodnotí tyto dny samotní žáci 7.A?

Dnes jsem překvapil/a sám/sama sebe, když jsem doběhla fotoorienťák a bavilo mě to, jsem se nebál při představení před třídou, jsem zvedla batoh plný lahví, jsem toho tolik věděl, jsem se zorientovala na mapě, jsem dokázal dávat pozor…

Dnešní den jsem se naučil/a, co si užitečného vzít na výlet do hor, jak se zachovat v různých situacích, číst z mapy…

Tvůrcům projektu bych rád vzkázal/a, že jsem si to moc užil, že to bylo zábavné, to byly super dny, bych si to ráda zopakovala, aby v tom pokračovali…

                                              

                                                                                              (K.Kašková)

 FOTO: 24.10., 9.11., 22.11.