ŽIDOVSKÁ PRAHA

Ve čtvrtek 8.11. se třídy 7. C a 7. B zúčastnily výletu na Staré Město do Prahy, aby poznaly zvyky židovského národa. Takto dívky ze 7. C  vzpomínají:

DOPIS RABÍNU LÖWOVI

Milý rabíne Löwe,

Od doby, kdy jste žil, už uplynulo pár století. My jsme nedávno měli výjimečnou příležitost nahlédnout do vaší doby. Rozum stojí nad tím, jak jste z obyčejné hlíny a šému stvořil obrovského Golema, kterého jste právě pomocí šému oživoval.

Čím blíž jsme byli k židovské Praze, tím jsme se těšili víc a víc, byli jsme pořád zvědavější, co nás vlastně čeká. Když jsme přijeli do Prahy, šli jsme rovnou do židovského muzea, kde jsme se dozvěděli tradice, svátky a zvyky židovského náboženství. Potom jsme šli do opravdové synagogy, kde všichni chlapci - muži museli mít na hlavě kippu-malou čepičku, kterou v synagoze musí mít kvůli zvyku. Hned potom jsme šli do vedlejšího hřbitova, kde je pohřbeno přes 10 000 židů. Udivilo nás, že židé dávají na hroby místo květin malé kamínky na památku jedné jejich legendy.

To byly naše zážitky z židovské Prahy, na které budeme vzpomínat.

žákyně 7. C Barbora Dědíková, Karolína Kytýrová

CESTA ZA GOLEMEM

Udatný Goleme,

          jednoho dne nám přišla pozvánka do židovského městečka, ta nás měla vést přímo za tebou.

Jako první jsme navštívili Staroměstské náměstí v Praze, stál tam krásný, starodávný orloj. Poté jsme putovali za tebou. Šlo se k muzeu a odtud na židovský hřbitov, kde nás prováděla milá a usměvavá paní. Po krásné prohlídce hřbitova jsme se vydali do starší synagogy, kde jsi podle pověstí pohřben, prý ses rozpadl na zdejší půdě. Pak se šlo do dílen, kde jsme si připravovali referáty o vybraných tématech týkajících se židů. Po skončení v dílnách byla chvilka času na zakoupení suvenýrů a nějaké dobroty. Výlet se blížil ke konci a čekala nás cesta domů. Moc se nám to líbilo a máme krásné zážitky. Milý Goleme, tak zas někdy příště!

                    žákyně 7. C Natálie Hudcová, Lucie Bartošová

 FOTOGALERIE