Výměnný pobyt v Eichstättu

            V termínu od 15. října do 19. října se zúčastnili naši vybraní žáci 8. a 9. tříd  výměnného pobytu v bavorském městečku Eichstätt. Základní škola spolu s paní učitelkou Irenou Lejskovou organizuje tento pobyt každé dva roky díky partnerství mezi Chrastavou a německým městem Eichstätt. V pondělí ráno jsme se tedy vydali se 14 dětmi mikrobusem za naše české hranice až do Bavorska. Cestou jsme se zastavili ve starobylém městu Regensburgu, kde jsme si prohlédli kamenný most již z 12. století. Dále jsme viděli dominantu Regensburgu – katedrálu Sv. Petra a další zajímavosti. Po prohlídce jsme pokračovali směr Eichstätt, kde na nás již kolem 18. hodiny čekal pan ředitel místní školy a především očekávané rodiny s dětmi, u nichž měly naše děti trávit celý týden. Po vřelém přijetí a chvilce napětí byly naše děti společně představeny německým rodinám, které s nimi pak odjeli do svých domovů.

            V úterý ráno již jsme se drželi přesně naplánovaného programu, začali jsme krátkým výletem autobusem na místo s názvem „Figurenfeld,“ což byly zajímavé sochy na okraji města.  Dopoledne jsme stihli ještě Informační centrum přírodního parku Altmühltal. Následoval oběd ve školní jídelně, kde děti mohly ochutnat německé speciality. Odpoledne nás čekala procházka na hrad společně s německými dětmi. Na hradě jsme navštívili muzeum se zkamenělinami, kde nás provázel německý průvodce, který si pro nás připravil překvapení. Děti měly prohlídku spojenou s workshopem, kde si vyráběly vlastní zkameněliny ze sádry. Téměř každé dvojici se odlitek povedl, a tak si na památku mohli odnést vlastní výrobek. Poté jsme se přesunuli procházkou přes „Frauenberg“ až do tradiční bavorské restaurace Trachtenheim, která pro nás připravila nejen chutnou večeři, ale především ukázku bavorských lidových tanců. Po chvilce pozorování byly děti vyzvány k tanci a učily se různé kroky a variace. Pro některé to byl opravdový zážitek. Ve večerních hodinách se děti přesunuly ke svým německým rodinám.

             Ve středu nás čekala prohlídka městem s panem průvodcem, poté přijetí  na radnici se zástupcem města s krátkou přednášku o městě. Na památku si každý odnesl hrníček s logem města a sladkosti. Po obědě ve školní jídelně jsme si mohli všichni vyzkoušet kuželky. Děti si hru společně se svými německými kamarády moc užily. Bylo zajímavé pozorovat, jak navzájem bez zábran všichni komunikovali a společně se bavili. Po kuželkách již následoval vlastní program každé rodiny. Záleželo na nich, jak s časem naloží. My jsme byli zvědaví, co ještě naše děti zažijí. Němečtí hostitelé si většinou připravili bohatý program. Někteří šli do plaveckého bazénu nebo na horolezeckou stěnu, jíní jeli do nedalekého nákupního centra, další byli pozváni do restaurace.

            Ve čtvrtek nás čekala návštěva v „Dunkelcafé“ – beseda se slepcem, dále účast na jedné vyučovací hodině. Následovala prohlídka školy s panem ředitelem. Děti byly překvapené vybavením učeben a celé školy. Moc se jim škola líbila.  Odpoledne nás čekalo sportovní odpoledne v tělocvičně, tam si vyzkoušeli tradiční a netradiční hry opět společně se svými německými hostiteli. Po dvou hodinách jsme se rozešli a děti čekal poslední večer v německých rodinách.

            Poslední den v pátek nás čekalo rozloučení s německými dětmi a s učiteli, nechyběl ani  pan ředitel. Následoval odjezd domů, cestou jsme měli naplánovanou vyjížďku lodí po Dunaji z Kelheimu do kláštera Weltenburg.  Kvůli nedostatku vody v řece se projížďka lodí nekonala.  Po krátké procházce stezkou kolem Dunaje jsme vyrazili do Čech. Doma v Chrastavě jsme se ocitli kolem šesté hodiny.

            Výměnný pobyt musíme zhodnotit velmi kladně. Děti měly nejen možnost poznat starobylé město Eichstätt, školu, německé kamarády, ale i si vyzkoušet komunikaci v cizím jazyce, domluvit se v rodinách a poznat místní zvyky. Naši žáci se již těší na březen, kdy je naplánován pobyt německých dětí u nás.

                                                                                              Daniela Pustková, Irena Lejsková

 

Postřehy dětí:

Veronika        Je to taková zkušenost si vyzkoušet mluvit s člověkem, co nemluví vaším jazykem. Byl to velký zážitek bydlet v jiné rodině a přizpůsobit se jejímu režimu. Kdybychom jeli s rodiči, tak je to úplně jiné. Našli jsme si nové kamarády, kteří v březnu přijedou za námi.

Alex a Sára     Eichstätt je velice nádherné město s krásnými památkami. Jsou tam příjemní lidé, kteří vám rádi poradí.

Marie              Výměnný pobyt v Eichstättu se mi moc líbil. Eichstätt je krásné město, které je uprostřed nádherného přírodního německého parku Altmühltal. Pobyt v Německu mi přinesl hodně kladných zkušeností. Ve městě se mi nejvíce líbila radnice s prostorem zástupce starosty. Jsem ráda, že jsem absolvovala tento výměnný pobyt a poznala spoustu milých a vstřícných lidí.

 FOTOGALERIE