Všichni spolu

Harmonizační akci prvních tříd jsme naplánovali na 25. 9. 2018 v tělocvičně ZŠ. Po třech týdnech školní docházky už jsme se seznámili s prostředím školy, se svými spolužáky a prvními písmeny.  A právě ta čtyři zvládnutá písmenka nás naším dvouhodinovým programem provázela.

Děti ve smíšených skupinách k písmenům kreslily nebo vyhledávaly obrázky, podle vyvolané hlásky přebíhaly tělocvičnu, hledaly písmena ukrytá v textu nebo štafetovým během přinášely a řadily písmena v daném pořadí. Prostě jsme si hráli a přitom si opakovali učivo.

40 prvňáků z obou tříd se do her a úkolů vrhalo s nadšením. Za to i za pěkné chování si děti zasloužily malou odměnu. Naším cílem bylo stmelit žáčky a naučit se spolupracovat, což jsme VŠICHNI SPOLU dokázali.

 

                                                                                                             Paní učitelky z 1. tříd

 FOTOGALERIE