Generálka na školu v přírodě

Součástí vzdělávání žáků naší školy je i organizování školních i mimoškolních akcí. Pro děti pořádáme každoročně soutěže karnevaly, vycházky, akademie nebo vystupujeme s programem na městském úřadě.

V tomto školním roce opět připravujeme pobyty v přírodě.

 Žáci 3.C a 2.B se vypraví do kraje Karla Hynka Máchy v měsíci květnu.

Aby si společně vyzkoušeli spolupráci mimo školní lavice a užili si krásný slunečný den, vydali jsme se vlakem do Hrádku nad Nisou.

Tam si děti ověřily svoji zdatnost, viděly na vlastní oči, kudy vede státní hranice, zopakovaly si znalosti z prvouky. Odměnou všem bylo zadovádět si s kamarády na prolézačkách a dát si něco dobrého na zub.

Kluci a děvčata, vše jste zvládli na jedničku, zasloužíte si pochvalu!!

 

                                                                       Iva a Zuzka, vaše třídní učitelky

 FOTOGALERIE