ŠKOLNÍ KOLO RECITACE

Recitace, která  u nás probíhá každým rokem na jaře,  má  za úkol procvičit paměť a probudit v dětech snahu o kultivovaný přednes poezie. Učí žáky  překonat svůj ostych, vystoupit před posluchače a podělit se s nimi o obsah svých básní. I když se ve speciálních třídách známe, opakovaně bojujeme s  trémou a snahou mít  recitaci co nejdříve za sebou. Výsledkem je pak rychlý tok slov bez intonace a jakéhokoliv přednesu.

První podmínkou úspěšného přednesu je slyšitelnost, tedy potřeba, aby děti zvolily vhodnou hlasitost. Druhou podmínkou je srozumitelnost. Dá se říci, že obě podmínky lze splnit, pokud se nebojíme mluvit nahlas a dobře vyslovujeme.  Nejlépe přednášeli Alena Málková,  Denisa Šiváková, Michal Dědek, Michal Kraka  a Martin Surmay.

Konečné hodnocení básní jsme  nechali na dětech. Žáci z druhého stupně vybrali nejlepšího recitátora z 1. stupně a opačně. Vítězi  letošního kola se stali Daniel Witek a Alenka Málková.

                                                                                                               D. Nováková

 FOTOGALERIE