Přišlo jaro do Chrastavy 

Astrologové a meteorologové mají své výpočty, ale mezi nejmladší žáčky naší školy vešlo jaro 21. 3. 2018 přesně v 13.30 hodin. To se v jedné ze šesti tříd 1. a 2. ročníků konala recitační přehlídka. Zúčastnilo se jí  po pěti dětech vybraných z každé třídy.

Počasí za okny jarně nevyhlíželo, zato uvnitř panovala slavnostní nálada. Když se všichni hosté i účinkující ve vyzdobené třídě usadili, přehlídka mohla začít. Každý přednesl svou báseň. Úroveň přednesu i kultivovaný projev všech recitátorů byly na vysoké úrovni. Abychom jaro přivítali náležitě, vznikala po celou dobu pořadu výtvarná koláž rozzářeného slunce. A protože sluníčka není nikdy dost, věnovali jsme mu i nově naučenou písničku.

Počasí za okny jsme neovlivnili, ale uvnitř se slunce odráželo ve všech nadšených tvářích. Spokojeni byli přihlížející a ještě více hlavní aktéři tohoto jarem, sluncem a verši naplněného odpoledne.

                                                                                                                 Ivana Bláhová

 FOTOGALERIE