Seznámení s knihovnou pro III.C

Bylo nám nabídnuto zúčastnit se dopoledního programu v libereckém krajském městě „Seznámení s knihovnou“. Jedná se o základní program třídám, které dosud neměli možnost budovu navštívit.

Na úvod se školáci dozvěděli, pro koho je knihovna přístupná, její umístění a pamětihodnosti v okolí, taktéž důležitá pravidla chování a co vše mohou nalézt v jednotlivých patrech. Poté už nastalo samotné zahájení na třetím poschodí určené dětem a mládeži do 15 let.

Lektor Zdeněk předvedl celý proces putování knihy z obchodu až do regálu. Nejprve zanést do počítačové databáze, obalit, označit barevným štítkem, dopravit do příslušného poschodí a správného regálu…. Ukázal podle čeho mají hledanou knihu najít a jak jsou řazené na policích.

Po teoretickém povídání následovalo užití v praxi. Děti se rozdělily do dvojic, obdržely tištěný úkol a zahájily pátrání po správné odpovědi. Tímto jsme ověřili, že malý čtenáři pochopili systém a tudíž se mohou stát pravidelnými návštěvníky. Na závěr ještě následovalo malé zamyšlení nad čtením jako takovým s následnou debatou a rozloučení v podobě luštění tajenky s posledními potřebnými údaji o celém tématu.

Doufáme, že exkurze vzbudila v dětech zájem poznávat svět s knihou v ruce…. a snad bychom jim i odpustili, že to bude o hodině pod lavicí J

Renata Hochmanová, Hela Šťastná a kolektiv 3.C

 FOTOGALERIE