Nocování prvňáčků

V pátek 16. 3.  Večer nezůstala škola v Revoluční ulici zahalená do ticha. Sešlo se zde téměř 30 malých prvňáčků z 1. B a C, kteří byli plni očekávání. Někteří spali poprvé bez svých rodičů, ale všichni se s tím nádherně vyrovnali. Díky zábavným hrám neměli čas si stýskat. Museli přeci plnit úkoly, které pro ně připravily jejich třídní učitelky.

 Zvládli najít a přiřadit pohádkové dvojice, sestavili pohádkové bytosti pomocí puzzlí, poznávali na základě obrázků názvy českých pohádek a především si každý odprezentoval svou oblíbenou knížku, kterou si na nocování vzali sebou.

Po večeři, kterou měli z domova, se nachystali do svých spacáků a při čtení pohádky se pomalu uchýlili ke spánku. Po ranním probuzení se posilnili snídaní, kterou měli připravenu od svých učitelek, a když si pobalili své věci, začali si je postupně vyzvedávat jejich rodiče. Děti měly dobrou náladu a některým se ani domů nechtělo.

Už se těšily na příště.

.

                                                                                     Tř. učitelky 1.C, 1.B

 FOTOGALERIE