NAŠE ŠLÁPOTA

Na začátku nového roku vyrážíme s dětmi ze speciálních tříd na naši šlápotu. Lednovou sobotu, kdy se pořádá  tradičně Chrastavská šlápota, bychom se určitě nesešli. A tak si  děláme naši vlastní. Vyrazili jsme kolem osmé směrem na Vysokou, přes Novou Ves do Chrastavy. Než sejdeme do Nové Vsi, tradičně opékáme buřtíky  „na sněhu“. O  dřevo se nám opakovaně stará tatínek našeho žáka Dušana Heráka.

 Měli jsme připravené i noviny a třísky na zapálení ohně. Klacky na opékání nařezali starší žáci. Maruška Demeterová měla s sebou tolik buřtů a rohlíků, že to vypadalo, že ji dnes doma už nečekají. Bylo od ní velmi milé, že se rozdělila a sama nabídla svačinu Davidovi a Járovi. Míša Dědek  zase obstaral sladkou tečku, kterou nám jeho maminka zpestřila výlet. Po svačině jsme si ještě zahráli hry, děti se  na sněhu koulovaly, jenom sněhuláka se nám nepodařilo postavit. Veselí, nabití elánem jsme vyrazili domů, do naší Chrastavy.

D. Nováková

 FOTOGALERIE