VÁNOČNÍ ŠKOLA 

            Poslední předvánoční týden zahájili čtvrťáci a páťáci tradiční Vánoční školou. Učebnice a sešity nechali tentokrát doma, protože je čekalo zcela jiné učení. Jiné v tom, že se ve třídách namíchali a s úkoly si vzájemně pomáhali.

            Každou hodinu děti strávily v jiné třídě. Čekala je spousta vyrábění, ale také hádanky, šifry a vánoční matematika. Za splněné úkoly dostávaly děti do svých vánočních průkazek razítka.

            Cílem tohoto projektového dne je spolupráce žáků napříč ročníky, což se i tentokrát podařilo.

             Vl. Kollmannová

 FOTOGALERIE