ZÁŽITKOVÝ PROGRAM S DRUMBENY

            Nejprve co to drumben vlastně je: Jedná se o originální ekologický buben a sedák v jednom, za který může Zdeněk Roller, původním povoláním učitel češtiny a hudební výchovy. Pana Zdeňka jsme si pozvali k nám do školy, aby si jednotlivé třídy mohly užít hodinku plnou rytmů a hudby.

            A tak se bubnovalo. Nahlas i potichu, rychle i pomalu, přidávaly se další zvuky. Děti rytmy opakovaly, ale také vytvářely své vlastní. Do bubnování dávaly spoustu energie i originálních nápadů. Přitom si musely naslouchat, spolupracovat.

            Na závěr workshopu se žáci seznámili s  nástrojem australských domorodců didgeridoo. Pan Zdeněk předvedl, jak tento jednoduchý nástroj zní a poradil dětem, čím se dá nahradit.

            Vl. Kollmannová

 FOTOGALERIE