Slavíci z Chrastavy

Na podzim odlétají stěhovaví ptáci do teplých krajin, ale v naší škole se slavíci uhnízdili. Slet těchto pěvců se konal 8. 11. 2017. Odpoledne zaplnilo největší třídu 30 slavíků, kteří potěšili svými hlásky a pěknými melodiemi všechny přítomné.

Pěvecká přehlídka Zlatý slavík má na naší škole mnohaletou tradici. I tentokrát si zpěváčci z 1. a 2. tříd svou účast vybojovali mezi silnou konkurencí. Každý třídní kolektiv mohl vybrat jen čtyři zástupce.

Přehlídku uvedli Slavíci z Madridu a po nich v rychlém sledu následovala další vystoupení. Některá oživená pohybovým nebo rytmickým doprovodem, jiná s  rekvizitou nebo originálním kostýmem.

Volný prostor během diváckého hlasování využili pěvci k protažení křidélek při Ptačím tanci. Nakonec výsledek hlasování nebyl podstatný, neboť všechna vystoupení byla zazpívaná s obrovským nasazením a zaujetím. Proto byli všichni účastníci oceněni diplomem s titulem Zlatý slavík. 

                                                                                                                      Ivana Bláhová

 FOTOGALERIE     VIDEO