Vycházka na Grabštejn

Po prázdninách jsme se opět vrhli do plné práce. Na vyprávění, zábavu a legraci mnoho příležitostí není, proto jsem pro třídu II. A zorganizovala odpolední vycházku na Grabštejn. Kdo mohl a chtěl, vrátil se ve čtvrtek 21. 9. po obědě ke škole, odkud jsme se na vycházku vypravili. Už na vlakovém nádraží projevilo několik dětí nadšení, protože jízda tímto dopravním prostředkem je pro ně zážitek. Však ani nevěděli, kterými směry ubíhají koleje. 

Na hradě jsme vystoupali schody na věž. V počtu schodů jsme se neshodli,  možná proto, že jejich počet převyšoval matematický obor, ve kterém zrovna počítáme. Z věže se nám naskytl pěkný rozhled do okolí. S malou nápovědou jsme určili směr našeho domova, okolní obce i první zahraniční město Žitavu. Pod hradem ve vojenské posádce jsme zahlédli psovody s jejich svěřenci. Na závěr jsme pro potěchu rozezněli zvon.

Po svačině na hradním nádvoří a nákupu suvenýrů už se děti těšily na druhou část programu. Hřiště v Chotyni nabízí opravdu zábavu a vyžití mnoha způsoby. Děti byly nejvíce nadšené z lanové pyramidy, houpaček a klouzaček. Společně jsme vychutnávali příjemné počasí a možnost být spolu jinak, než ve školních lavicích.

 

                                                                                                                      Ivana Bláhová

 FOTOGALERIE