Všichni spolu

V pátek 15. 9. 2017 se všechny tři první třídy zúčastnily společné akce, kde se měli žáci pobavit, zasoutěžit si, ale také se lépe poznat navzájem. Po úvodním hravém seznamování byly děti rozděleny do družstev a každé družstvo na svém stanovišti plnilo zadaný úkol.

Děti stavěly písmenkové komíny, vymýšlely a kreslily obrázky na písmenka, která se již naučily, házely míčky na cíl, přiřazovaly víčka k daným číslům, skládaly pohádkové puzzle a nakonec také vybarvovaly obrázky.

Po celou dobu akce jsme dětem fandily a musíme je pochválit za pěkné chování, soutěživého ducha a šikovnost, kterou využily při plnění úkolů. Za odměnu je pak čekalo krásné pexeso, hračka a také malé osvěžení.

Doufáme, že děti byly spokojené stejně jako my učitelky.

                                                                                        Třídní učitelky 1.A+B+C

 FOTOGALERIE