Výlet do vesničky řemesel

Na úterý 6. 6. jsme si pro výlet 1. A a 1. C zamluvili exkurzi, autobus a pěkné počasí.

Vše vyšlo skvěle. Ale popořádku.

Autobus nás pohodlně s 36 –ti prvňáčky dopravil do areálu Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Zmoženi hodinovou cestou jsme vešli do krásných zahrad a posvačili na lavičkách. Po krátkém oddychu jsme se prošli zahradami okrasnými i užitkovými. Dětem se nejvíce líbilo v rostlinném bludišti.

Potom následovala hodinová exkurze vesničkou, kde jsme se u každé řemeslné dílny dozvěděli o tradiční výrobě. Pronikli jsme do tajemství výroby papíru, svíček i mýdla. Své řemeslo předvedl košíkář, dráteník i kovář. Děti výklad zaujal a těšily se, až budou moci některé dílny navštívit a sami si něco vyrobit nebo hotový výrobek zakoupit. Na to dostal každý 6 grošů, ale některé děti si pro velký zájem ještě další peníze směnily. Kromě zmiňovaných dílen bavilo děti rýžování zlata, střelba z luku nebo knihtisk. A když jsme snědli oběd z batohu a utratili všechny mince, vraceli jsme se k autobusu.

Pan řidič nám udělal ještě zastávku u letadla poblíž Mladé Boleslavi. Tam jsme si prohlédli vnitřek letadla, pohráli si v lese, a těm spořivějším zbylo ještě na zmrzlinu. Déšť se spustil až při zpáteční cestě, ale to už nám nevadilo a bubnování kapek přehlušil náš zpěv: Sláva, nazdar výletu!

K pěkně prožitému dni přispělo i slušné a ukázněné chování našich dětí.

                                                                                              Tř. učitelky

 FOTOGALERIE