Školní výlet druhých tříd

Konečně přišel den 18. 5. 2017, na který jsme si objednali krásné slunečné počasí a s batůžky na zádech se vydali vstříc novým zážitkům.

Jelikož jsme vyrazily 2. A, B i C, musely jsme cestovat dvěma autobusy. Nejprve jsme navštívili Muzeum hraček v Jiřetíně pod Bukovou, kde si děti mohly výrobu hraček dopodrobna prohlédnout, ale také si hračku samy vyrobit. Plni dojmů a s batůžky naplněnými dřevěnými výrobky, jsme se vydali ještě do Českého ráje, kde jsme absolvovali výšlap na Hrubou Skálu. Odtud jsme odcházeli občerstveni a snad každý žáček si zde koupil něco na památku.

S dobrou náladou a s pocitem štěstí, že jsme se vrátili ve stejném počtu, jsme v odpoledních hodinách dorazili zpět do Chrastavy a vrátili poklad rodičům. Jako odměna pro nás učitelky byly zajisté úsměvy nejen spokojených dětí, ale i jejich rodičů.

                                                                                                                                   Tř. učitelky

 FOTOGALERIE