STŘEVLÍK 5.C

 

V pondělí 6. února se celá třída 5.C vydala do Ekocentra Střevlík v Hejnicích. Čekal nás tam blokový program s názvem Cesta kolem světa. Cílem programu bylo prohloubit znalosti žáků z oblasti světových ekosystémů. Žáci měli možnost poznat jednotlivé ekosystémy jako místa s jedinečnou přírodou a pochopit význam ochrany přírody.

 

 

Celý blokový program lektorka zahájila posezením v kruhu a rozhovorem, kam na zemi by se děti rády podívaly a proč. Následně byly děti seznámeny s jednotlivými podnebnými pásy a s jejich živočichy. Hezkým úkolem bylo umisťování fotografií zvířat na velkou mapu tam, kde skutečně žijí. Dále se nám velmi líbily tematické hry, kdy si žáci mohli vyzkoušet, jak například žirafy pijí nebo jak se starají tučňáci o své mládě. Ve skupinách poznávali hlasy zvířat, což nebylo vůbec jednoduché. Na závěr jsme zhlédli pěkné video, které nás přimělo k zamyšlení nad ochranou rostlin a živočichů na celé naší zemi.

Celý tříhodinový program velmi rychle utekl. Dětem se moc líbil, dozvěděly se ještě další zajímavé informace k učivu přírodovědy zábavnou formou. Třídní akce se povedla a pokud bude možnost, rádi se zúčastníme dalšího takového programu.

 

                                                                                                             tř.uč. Lucie Dundová

 FOTOGALERIE