Za odměnu do LUNAPARKU


První vysvědčení prvňáčků bylo velmi úspěšné, proto jsme se rozhodli je náležitě oslavit. Vybrali jsme termín 2. 2. 2017 a po jedné vyučovací hodině se třídy 1. A a 1. B dopravily vlakem do Liberce. Rezervovali jsme si zábavní centrum LUNAPARK v Babylonu. Na 43 dětí z obou tříd tu čekaly houpačky, kolotoče, prolézací dráha, divoký býk a hlavně autodrom. Děti využily během dvouhodinového pobytu všechny atrakce, navíc v poklidu a ukázněně, za což jsme je pochválily. Další pochvaly za slušné chování jim vyslovili průvodčí vlaku i náhodní kolemjdoucí. Poděkování patří Helence Šťastné, která v rámci doprovodu celou akci fotodokumentovala. Snad bude i z fotek zřejmé, jak báječně jsme si návštěvu v lunaparku užili.

 

 

Ivana Bláhová
Inka Henzlová
 

 FOTOGALERIE