Známe naše město?

Ve středu 19. října jsme se opět vypravili zažít prvouku trochu jinak. Téma našeho projektu nás zvedlo ze židliček a my se vypravili do centra našeho městečka. První krůčky nás přivedly do infocentra, kde nás již čekala p. Sehnoutková, která se nám po celou dobu aktivně věnovala.

Na začátku jsme měli několik dotazů týkajících se dění v našem městě, které naši průvodkyni inspirovaly k zajímavému povídání. Děti se dozvěděly informace o současnosti i minulosti.

Prošli jsme galerií i muzeem a povídání i ukázky nás velice zaujaly. V poslední části naší návštěvy byl kvíz, kterým jsme zjistili, zda jsme opravdu důležité poznatky prožili a lépe si je zapamatovali. Výsledky testu dopadly na výbornou a my jsme byli velice spokojení.

Naše průvodkyně nešetřila chválou našich žáčků za jejich aktivitu, pozornosti i poslušnost. My jsme vděční za čas, který nám věnovala a hodně zajímavostí předala. Potleskem i poděkováním jsme odměnili p. Sehnoutkovu  a s obrázky i odměnami se vypravili zpátky do lavic.

V příštích hodinách prvouky budeme v našem projektu pokračovat, abychom se o Chrastavě dozvěděli co nejvíce. Těšíme se na další zážitky.

J. Řeháková

 FOTOGALERIE