SPOLEČNĚ HLEDÁME A SOUTĚŽÍME

 

Každoročně si pro naše nové kamarády z prvních tříd, připravíme společné dopoledne. Ani letos jsme nezapomněli a 18.10. jsme vyrazili do přírody.

Měli jsme pro prvňáky připravenu hru  ,,Na stopovanou“.

Cestu jsme zvolili , pro někoho by se zdálo, že náročnou, ale na Ovčí horu všichni vystoupali bez obtíží.

 

 

Při výstupu na horu jsme vytvořili několik zastávek, na kterých byl nějaký úkol, něco z hudební výchovy, něco z prvouky, něco z matematiky, něco z tělesné výchovy a něco z českého jazyka. 

         Prvním úkolem bylo zazpívat písničku, pro lepší náladu při pochodu, druhé zastavení posílilo fyzickou kondici skákáním. Dalším úkolem bylo obvázat poraněného kamaráda, každá třída vázala jiné zranění, jedni ruku, druzí nohu, třetí hlavu. Čtvrté zastavení bylo pro počtáře hračka, protože každý měl najít a do cíle donést 10 žaludů. Posledním zastavení bylo házení na cíl, každý se měl pokusit třemi hody šiškou trefit označený strom, někteří byli borci, trefili všemi hody.

          V cíli jsme měli roztopené ohniště, připravené klacky na opékání a kdo chtěl,  mohl si opéci buřtíka. Všichni úkoly hravě zvládli. Dopoledne jsme si všichni užili. Od paní učitelek jsme za připravenou akci dostali pochvalu. Jsme na sebe pyšní.

 

Blanka Borovanová

 FOTOGALERIE