Všichni spolu 

    

     V pátek 23. září 2016 se všechny tři třídy prvňáčků vyprázdnily už po první vyučovací hodině. Odebrali jsme se společně do tělocvičny na naši první společnou akci.  Za tři týdny ve škole už se děti naučily něco nového, proto si v soutěžích družstev mohly porovnat své dovednosti.

 

 

     Jednotlivé třídní kolektivy se prezentovaly společnou písní či básní. Potom se již soutěžilo. Hledala se první známá písmenka, kreslily se obrázky od počátečního písmene, počítaly se obrázky nebo kamarádi a určovaly geometrické tvary. Děti si také zasportovaly.

Volné chvilky jsme využili k tanci na písničky.

     Po posledním úkolu - skládání puzzle jsme mohly všechny své svěřence pochválit nejen za šikovnost, nadšení a týmového ducha při soutěžích, ale také za pěkné chování po celou dobu akce. Doufáme, že si děti kromě pamětního listu, hračky a sladkosti odnesly také radostný zážitek.

 

 

 

                                                                           Spokojené paní učitelky - Bláhová

                                                                                                                     - Henzlová

                                                                                                                     - Živnůstková

 

 FOTOGALERIE