Zážitkové učení prvouky ve 3.A

Prvouka je vyučovací předmět, který naše žáčky provází v 1. – 3. ročníku. Navazuje na zkušenosti, dovednosti a znalosti z předešlých let a dále je rozvíjí. Je to nauka, která prolíná vlastivědnou a přírodovědnou oblastí. Učebnice nám nenahradí zážitkové učení v přírodě.

Dnes je první podzimní den, podzimní rovnodennost. Využili jsme toho a vyrazili do Horního Vítkova. Uvědomili jsme si vymezení státní hranice hraničními kameny a nejbližší státy, se kterými v blízkosti našeho bydliště sousedíme. Skutečným zážitkem byla jedna noha v Čechách a druhá v Polsku.

V lese jsme pozorovali stromy, lesní podrost a také si popovídali, kteří živočichové žijí ve volné přírodě v naší blízkosti. Cestou jsme nasbírali různé přírodniny z živé i neživé přírody, ze kterých si ve škole vyrobíme podzimní paletu.

Naše podzimní zážitky jsme obohatili pečeným buřtíkem a kolektivními hrami. Byli jsme spokojení, vydovádění a snad i unavení. Určitě jsme se obohatili o nové poznatky i zkušenosti.

Už nyní se těšíme na další zážitkové učení.

J. Řeháková

 FOTOGALERIE