Svatba v 8.A

oddávající:

matrikář(ka):

ženich:

nevěsta:

Tomáš Šťastný

Petr Průša

Tomáš Kos

Pipka Fibka (Tomáš Fibikar)

 

Oddávající:     Vážení snoubenci, vážení milí hosté. Zahajuji tento slavnostní akt k uzavření manželství podle zákonů České republiky.

 

Matrikář:         Pane oddávající, snoubenec pan Tomáš Kos a nevěsta Pipka Fibka se dohodli, že budou užívat společně příjmení Fibkovi, které ponesou i jejich děti.

Dále prohlásili, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že znají navzájem svůj zdravotní stav. Dále vás seznamuji se svědky tohoto slavnostního aktu - slečna Jitka Fibková a pan Tomáš Janáček. Snoubenci splňují všechny náležitosti, které vyžaduje právní řád České republiky. A proto Vás prosím, abyste za město Chrastava vzal souhlasné prohlášení.

 

Oddávající:      Vážení snoubenci, váš krásný vztah a vaše láska způsobily to, že jsme se sešli v této síni. Jste rozhodnuti uzavřít manželství. Vaši drazí, známí a přátelé vám jistě přejí, aby ta chvíle, kdy si vyměníte prsteny, byla jedna z nejšťastnějších.

Rád bych vám řekl, že dějiny lidstva zatím nevymyslely nic chytřejšího a trvalejšího, co by lépe prosperovalo než-li právě manželství. Nastupujete dlouhou životní pouť a všichni věříme a držíme palce, aby tato cesta byla šťastná. Mějte k sobě vzájemně úctu, pochopení, pomáhejte jeden druhému a jeden  o druhého se opírejte.

Pane ženichu, berete si dnes partnerku, kterou jste si zamiloval, která je jediná mezi všemi. Svým slibem se zavazujete starat se o ni, pomáhat jí a být pro ni oporou po celý váš život. Vybudujte pro svoji rodinu domov se vším co k němu patří.

A vy, paní nevěsto, naplňte domov krásou a citem, buďte strážkyní rodinného štěstí a tepla domova. Úkol ženy v rodině,  jak jistě víte, je obrovský a dominantní. Na vás bude záležet, jak klidný a šťastný život ve vaší rodině zavládne.

A když se ti praví najdou a podají si ruku pevně a natrvalo, není síly, která by je přemohla. Do uzavření chybí jen několik okamžiků.

Nyní se ptám Vás, pane ženichu Tomáši Kose, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou Pipkou Fibkou?    . . . . . . . . . . . . . . . .  Děkuji.

I Vás se ptám, slečno nevěsto Pipko Fibko, zda i Vy dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem Tomášem Kosem?   . . . . . . . . . . . . . . . . .   Děkuji.

 

Protože jste tímto prohlášením splnili všechny požadavky, které vyžaduje řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za uzavřené.

A beru na vědomí, že budete používat společné příjmení Fibkovi. Teď, prosím, si vzájemně vyměňte prsteny a dejte si své první manželské políbení.